Η ιστορική Κοινότης των Ορθοδόξων Ελλήνων της Βενετίας, συνεχίζει αξίως την ενδοξοτάτην πορείαν της

Γεννάδιος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης: «Η ιστορική Κοινότης των Ορθοδόξων Ελλήνων της Βενετίας, η πρώτη της Ελληνικής Διασποράς, συνεχίζει αξίως την ενδοξοτάτην πορείαν της, φέρουσα εις τους τιμίους και σοβαρούς ώμους της τον ανεκτίμητον θησαυρόν της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και προβάλλουσα το Γένος ημών»

 

Μέσα εις μιαν θριαμβευτικήν αλλά και κατανυκτικήν ατμόσφαιραν σεμνότητος και ιεροπρεπείας, αλλά και Βυζαντινής λαμπρότητος ετελέσθησαν ο πανηγυρικός Όρθρος της Εορτής της Ορθοδοξίας και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον ιστορικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, ο οποίος απηύθυνε λόγους αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος προς την ιστορικήν Κοινότητα των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας, αλλά και συγχαρητηρίους προσρήσεις και λόγους ευχετηρίους προς πραγματοποίησιν των ιερών πόθων και σχεδίων αυτής. Η Κοινότης, με επικεφαλής την αξιότιμον Πρόεδρον καν Κωνσταντίναν Μπαλαφούτη και πολλά εκλεκτά Μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο Εντιμ. Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Καλογεράκης και τα λοιπά μέλη της Consulta, εκράτησαν τας εικόνας κατά τήν περιφοράν και λιτάνευσιν αυτών, μαζί με τον Εντιμ. Πρόξενον της Ελλάδος κ. Συμεών Λιναρδάκην. Από μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου παρέστη ο Εντιμ. κ. Παντελής Παπαδόπουλος.

Η εορτή της Ορθοδοξίας είναι κατ’ αρχήν εορτή της ιστορικής Κοινότητος της Βενετίας, υπενθυμίζουσα τους αγώνας και τας θυσίας αυτής δια την διακονίαν των Ελλήνων, την προβολήν του Γένους ημών, την διατήρησιν ακεραίας της Λατρείας, την διαφύλαξιν της αμωμήτου εκκλησιαστικής και πολιτιστικής αυτής παρακαταθήκης.

Τα έντιμα Μέλη της Κοινότητος, και οι υπόλοιποι εκκλησιαζόμενοι, εγεύθησαν των νοστίμων νηστεισήμων εδεσμάτων, τα οποία προσέφερε η εορτάζουσα Κοινότης, και ηυχήθησαν καταλλήλως.

Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, προστατευόμενος από τον παλαίφατον Campo dei Greci και δροσιζόμενος από τα μοναδικά και περίφημααριστοκρατικά Βενετικά Κανάλια, αποτελεί όασιν και φάρον, ο οποίος

σκορπίζει μηνύματα ελευθερίας, ειρήνης και αλληλεγγύης, αλλά καί καλεί εις δοξολογίαν και προσευχήν.

Αι δεήσεις προ των Γραφείων της Κοινότητος, και επί τοις μνήμασι των αειμνήστων Ευεργετών και Μελών αυτής, αποτελούν ευγνωμοσύνην και ευχαριστίαν προς πάντας αυτούς, οι οποίοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπον, ανεδείχθησαν χρήσιμοι και ακάματοι εργάται του περιωνύμου αυτής έργου.

Η ηλιόλουστη ημέρα εβοήθησε τους επισκέπτας να διασκεδάσουν με τα vaporetti και τας μυθικάς γόνδολας, αι οποίαι αποτελούν χαρακτηριστικόν της φυσικής ωραιότητος και της γαληνιαίας ζωής της άλλοτε πρωτευούσης της Repubblica Serenissima.

Η Βενετία, η πόλις της ειρήνης, αλλά και της Cultura και της Arte, με τας ιδιαιτερότητάς της, γίνεται μία «Γέφυρα» (Ponte), η οποία ενώνει όλους τους ανθρώπους και όλας τας πόλεις του κόσμου, μάλιστα δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, διότι περιπατών τις μέσα εις τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά Αρχεία και Βιβλιοθήκας της, συναντά, χαιρετά και γνωρίζεται με όλην την οικουμένην, δέχεται και δίδει, δεν κοπιάζει, επιστρέφει να την ίδη εκ νέου, γίνεται φίλος της.

Η «Εαρινή Βενετία», με το «Τριώδιον», ειδικά με τους Α’ Χαιρετισμούς και την Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι άφθαστη και ασυναγώνιστη εις την κατανυκτικότητά της, αλλά και εις την Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειάν της, με τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων να λάμπη, να φωτίζη, να χαροποιή, να καλή είς ειρήνην, αδελφοσύνην και ελπίδα, και να σώζη.

Της πανηγυρικής και ιερωτάτης ημέρας, Κυριακής της Ορθοδοξίας, διηκόνησαν, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, ο Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος με ιδιαίτερον ενδιαφέρον και ανάλογον προσοχήν, εφρόντισε διά τάς ιδιαιτερότητας της Εορτής, καθώς και οι Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος (εκ Ρουμανίας) και Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος.