Η Κατερίνα Γιαννάκη για την Ημέρα της Γυναίκας

Για την Ημέρα της Γυναίκας λάβαμε από την Κατερίνα Γιαννάκη το ακόλουθο κείμενο:

‘Ισες ευκαιρίες για την ελληνίδα της διασποράς (sic) για τα όνειρα τις ελπίδες τα δικαιώματα και την ταυτότητα της αγωνιστικής διάθεσης και διεκδίκησης της αξιοπρέπειας μας για την ήττα του νεοφιλελευθερισμού στην χώρα μας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Για την παγκοσμοιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων. Η ανεργία πλήττει πιο πολύ τις γυναίκες και τους νέους.

Οι γυναίκες χάνουν την εργασιακή τους ταυτότητα και αισθάνονται ότι αναιρούνται ολες οι κοινωνικές τους δεξιότητες.  Η βία αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καταστρέφει ή ακυρώνει κάθε δυνατότητα. Το κλειδί της κοινωνικής απελευθέρωσης και της ανεξαρτησίας είναι η εργασία, η εξάλειψη της ανεργίας ενάντια στον εξαναγκασμό των γυναικών στην μερική και εύελικτη εργασία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ