Ανάκληση για 540 Renault Clio και Captur στην ελληνική αγορά

Στην ανάκληση 540 Renault Clio και Captur προχωρά η εταιρεία ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ, επίσημη αντιπρόσωπος της RENAULT στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Η ανάκληση αφορά Renault Clio και Captur και πραγματοποιείται λόγω κατασκευαστικής αστοχίας στους μπροστινούς θόλους μπορεί να οδηγήσει σε φθορά των σωλήνων των φρένων και τη δυσλειτουργία του συστήματος πέδησης

Η ανάκληση αφορά Renault Clio και Captur και πραγματοποιείται λόγω κατασκευαστικής αστοχίας στους μπροστινούς θόλους μπορεί να οδηγήσει σε φθορά των σωλήνων των φρένων και τη δυσλειτουργία του συστήματος πέδησης

Η ανάκληση αφορά συνολικά 540 οχήματα, με τους εξής αριθμούς πλαισίου:

1) Από VF12R401E49549486 έως και VF12R401E51976970
2) Από VF12R5A1H49398746 έως και VF12R5A1H52031737
3) Από VF12REL1E49956594 έως και VF12REL1E52031690
4) Από VF12RFL1H49426891 έως και VF12RFL1H52031745

Στα παραπάνω οχήματα υπάρχει πιθανότητα φθοράς στους εύκαμπτους σωλήνες «μαρκούτσια» των εμπρόσθιων φρένων από τον πλαστικό θόλο του τροχού.

Λόγω της ενδεχόμενης φθοράς του εύκαμπτου σωλήνα των φρένων μπορεί να παρατηρηθεί διαρροή υγρού φρένων στην περιοχή του σωλήνα ή και απότομη ρήξη του εύκαμπτου σωλήνα λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης του πίσω τμήματος του πλαστικού προστατευτικού του θόλου εμπρός τροχού που οδηγεί στον «τραυματισμό» και τη φθορά του εν λόγω εύκαμπτου σωλήνα.

Ως αποτέλεσμα ενδέχεται να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης υγρού φρένων και να παρουσιαστεί αυξημένη διαδρομή στο πεντάλ φρένου δηλαδή μειωμένη απόδοση του συστήματος πέδησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση αυτοκινήτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή του δικτύου Renault επιθυμούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

auto.in.gr