Έρευνα από Κομισιόν σε βάρος της Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Google, ισχυριζόμενη ότι η εν λόγω εταιρεία έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές υπηρεσιών γενικής διαδικτυακής αναζήτησης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) με τη συστηματική ευνοϊκή μεταχείριση της δικής της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών στις οικείες σελίδες με τα αποτελέσματα γενικής αναζήτησης.
b0fb7066-250d-4a7f-9f58-95b31f5e9637-300x180
Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι αυτή η συμπεριφορά συνιστά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, διότι καταπνίγει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τους καταναλωτές, αναφέρει η Κομισιόν σε σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει την έκβαση της έρευνας.

Η Επιτροπή έχει επίσης κινήσει επισήμως χωριστή έρευνα για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά με τη συμπεριφορά της Google όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα κινητών τηλεφώνων Android. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στο κατά πόσον η Google έχει συνάψει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή έχει καταχραστεί πιθανή δεσπόζουσα θέση στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών για τις έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η Επίτροπος της ΕΕ Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: “Η Επιτροπή στοχεύει στην εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, όπου κι αν έχουν την έδρα τους, δεν στερούν τεχνηέντως από τους Ευρωπαίους καταναλωτές την όσο το δυνατόν ευρύτερη επιλογή ούτε καταπνίγουν την καινοτομία”.

“Στην περίπτωση της Google, με προβληματίζει το αθέμιτο πλεονέκτημα που έχει παράσχει η εν λόγω εταιρεία στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών, κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Google έχει τώρα την ευκαιρία να πείσει την Επιτροπή περί του αντιθέτου. Ωστόσο, εάν η έρευνα επιβεβαιώσει τις ανησυχίες μας, η Google θα πρέπει να αναλάβει τις νομικές συνέπειες και να αλλάξει την επιχειρηματική της συμπεριφορά στην Ευρώπη.”

“Έχω κινήσει επίσης επίσημη έρευνα κατά της Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσον αφορά τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Τα έξυπνα τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και οι παρόμοιες συσκευές διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων, και θέλω να εξασφαλίσω την ευδοκίμηση των αγορών σε αυτόν τον τομέα, χωρίς επιβολή περιορισμών που θίγουν τον ανταγωνισμό, από οποιαδήποτε εταιρεία.”

Σύγκριση τιμών

Οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών προϊόντων επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναζητούν προϊόντα σε ιστότοπους διαδικτυακών αγορών και να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ διαφόρων πωλητών. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό συμπέρασμα της έρευνας της Επιτροπής, η οποία κινήθηκε τον Νοέμβριο του 2010, η Google επιφυλάσσει συστηματικά ευνοϊκή μεταχείριση στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών (η οποία επί του παρόντος ονομάζεται «Google Shopping») στις δικές της σελίδες με τα αποτελέσματα γενικής αναζήτησης, για παράδειγμα προβάλλοντας στην οθόνη την υπηρεσία «Google Shopping» σε πιο εξέχουσα θέση. Ενδέχεται, επομένως, να εκτρέπει τεχνηέντως την κίνηση από ανταγωνιστικές υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και να περιορίζει τη δυνατότητά τους να ανταγωνίζονται στην αγορά. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι οι χρήστες δεν βλέπουν κατ’ ανάγκη τα σχετικότερα αποτελέσματα των αναζητήσεών τους, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών, ενώ καταπνίγει την καινοτομία. Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι η Google, για να δώσει τέλος στη συμπεριφορά αυτή, θα πρέπει να μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών και εκείνες των ανταγωνιστών της. Η Google έχει τώρα την ευκαιρία να απαντήσει στους ισχυρισμούς της Επιτροπής εντός δέκα εβδομάδων και στη συνέχεια να ζητήσει επίσημη ακρόαση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, συνολικά, οι προηγούμενες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Google δεν επαρκούσαν για να εξαλείψουν τις ανησυχίες της όσον αφορά τον ανταγωνισμό.

Λειτουργικό σύστημα Android

Από το 2005, η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος κινητών τηλεφώνων Android βρίσκεται στα χέρια της Google. Το Android αποτελεί σύστημα ανοικτού πηγαίου κώδικα, υπό την έννοια ότι είναι ελεύθερη η χρήση και η ανάπτυξή του από οποιονδήποτε. Η πλειονότητα των κατασκευαστών έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android σε συνδυασμό με φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Google. Οι κατασκευαστές αυτοί συνάπτουν συμφωνίες με την Google για να αποκτήσουν το δικαίωμα εγκατάστασης των εφαρμογών της Google στις δικές τους συσκευές Android. Η εις βάθος έρευνα της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στο κατά πόσον η Google έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, εμποδίζοντας την ανάπτυξη ανταγωνιστικών λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και την πρόσβασή τους στην αγορά, σε βάρος των καταναλωτών και των σχεδιαστών καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.