Όταν η Σοφία του Πνεύματος και της Γνώσης

Όταν η σοφία του πνεύματος και

της γνώσης

ξεπερνά την μέθη από την λάμψη

του χρυσού

και την δύναμη της εξουσίας

τότε και μόνο τότε

έχουμε κάνει μια πρώτη απόπειρα

αθανασίας……………

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Για την ΡΗΡ