ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Ερασιτέχνης διαθέτει προχωρημένες ιδέες για πρακτικές εφαρμογές που εύκολα και φθηνά κατασκευάζονται. Καλύπτουν ανάγκες καθημερινές και απορροφούνται εύκολα στην αγορά.

Τηλέφωνο 6973 622255