Οι εκδηλώσεις για τα 500 χρόνια ιστορίας των Ελλήνων στη Νάπολη/It.

Με το Κουαρτέτο Εγχόρδων (Roberto Trenca, Lorenzo Miletti, Marco Di Palo και Simona Schettini), εγκαινιάζουμε τις εκδηλώσεις για τα 500 χρόνια ιστορίας των Ελλήνων στη Νάπολη, San Giovanni Maggiore , 16.5.2015 Il quartetto, composto da Roberto Trenca, Lorenzo Miletti, Marco Di Palo e Simona Schettini  esplora modi diversi di cantare e di pensare la musica greca. Il concerto è stato organizzato nell’ambito di Maggio dei Monumenti 2015 dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania, con il patrocinio della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, per celebrare mezzo millennio di presenza dei greci a Napoli.