Τέλος τα δικαιολογητικά κατοικίας για τους απόδημους Έλληνες!

 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Δεν υποχρεούνται από φέτος οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα να προσκομίσουν αυτοβούλως δικαιολογητικά (ΠΟΛ.1136/10.06.2013 ) προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι όντως κάτοικοι εξωτερικού!  

Η εξέλιξη αυτή, που αποτέλεσε βασικό αίτημα των Αποδήμων τα τελευταία χρόνια, προβλέπετε στον ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Απρίλιος 2015) και όπου ρητά αναγράφεται: «Από το φορολογικό έτος 2014 και εφεξής οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικοι αλλοδαπής, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι όντως κάτοικοι εξωτερικού».

Κατ΄εξαίρεση, θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατοικίας «μόνον όσοι ονομαστικά κληθούν από την Εφορία να το κάνουν», όπως δήλωσε σήμερα στην Panhellenic post ο Διευθυντής της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού κ. Βλάχος.

«Κατ΄αρχήν αυτοί που δεν έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα,  δηλαδή μπορεί να μην έχουν κάποιο εισόδημα από ενοίκια, ή από τόκους  σ΄ αυτήν την περίπτωση από φέτος ΔΕΝ υποχρεούνται καν σε δήλωση».

Τώρα, από κει και ύστερα, κάποιοι οι οποίοι έχουν εισόδημα στην Ελλάδα ή κάποιοι οι οποίοι έχουν υψηλούς τόκους και ένα ή δύο σπίτια ή και περισσότερα, σ΄ αυτή την περίπτωση υποχρεούνται σε δήλωση, πιθανόν φορολογούνται ανάλογα με τα εισοδήματά τους κλπ. αλλά ΔΕΝ υποχρεούνται γιατί δεν το προβλέπει ο 4172 (καινούργιος Νόμος) να φέρουν αποδεικτικό ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Εκτός εάν:

  1.     Τους βγάλει το σύστημα όταν υποβάλλουν τη δήλωση την ένδειξη «προσκομίστε δικαιολογητικά στη ΔΟΥ». Ή
  2.     Εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκληθεί από την Υπηρεσία (ΔΥΟ) για έλεγχο.

Άρα αν οι φορολογούμενοι κάτοικοι εξωτερικού που δεν ελέγχονται ή αν δεν τους έχει βγάλει το σύστημα κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης σχετικό μήνυμα , δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αυτοβούλως το  πιστοποιητικό.

Η ένδειξη «προσκομίστε δικαιολογητικά στη ΔΥΟ» μπορεί να εμφανιστεί όταν, για παράδειγμα, υποβάλλεται μία δήλωση «με επιφύλαξη» και είναι σημειωμένος ο κωδικός 319 «κάτοικος εξωτερικού», τότε θα προσκομίσει δικαιολογητικό κατοικίας.

Τώρα, στην περίπτωση που η ΔΥΟ ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικού κατοικίας, σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, «του λέμε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να φέρει. Απευθύνεται σ΄ αυτόν προσωπικά και είναι συγκεκριμένα τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει». Τα έγγραφα που θα ζητηθούν «μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα», κατέληξε ο κ. Βλάχος.

Για το θέμα αυτό η Panhellenic Post είχε επανειλημμένα αρθρογραφήσει επισημαίνοντας την ταλαιπωρία και τα έξοδα στα οποία υποβάλλονταν όλοι ανεξαιρέτως οι Απόδημοι Έλληνες προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες», όπως χαρακτηριστικά γράφαμε, ενώ είχε πραγματοποιήσει διαβήματα και προς τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, αλλά και τους πρώην υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού  Κων. Τσιάρα και Κυρ. Γεροντόπουλο.

Επανειλημμένα διαβήματα είχαν, επίσης, γίνει προς τους κυβερνητικούς αξιωματούχους τόσο από την Γραμματέα ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, άλλους παράγοντες του ΣΑΕ καθώς και από πολλούς Απόδημους είτε με επιστολές προς τους κρατικούς υπαλλήλους είτε προς την Panhellenic Post  πολλές από τις οποίες τις οποίες και είχαμε δημοσιεύσει από την στήλη μας: «Απόψεις αναγνωστών».

ΣΗΜ: Η Panhellenic Post, πληροφορήθηκε κατά πρώτον την ύπαρξη του νέου “Οδηγού” από τον αναγνώστη της κ. Νικόλαο Αλεξανδράτο, κάτοικο Ρώμης (Ιταλία) τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε.

Πηγή:Panhellenicpost.com