Πρακτική άσκηση στα ΕΛΤΑ για φοιτητές και σπουδαστές

Πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών, προσφέρουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε προπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Mάρκετιγκ, Πληροφορικής και άλλων σχολών.

Το πρόγραμμα ξεκινά από τον επόμενο Σεπτέμβριο, και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 – 2016, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, καθώς και μαθητές επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες επαγγελματιών και τεχνιτών, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στις τεχνικές υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις γραμματείες των σχολών οι οποίες θα καταρτήσουν τις σχετικές λίστες.

Η επιλογή θα γίνει μέσω του συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής ‘Ασκησης Φοιτητών «Atlas» αλλά και των Γραφείων Διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

elta3_2013_7_25_16_18_59_b2

News.gr