Νέο προεδρείο στο Τμήμα Αθηνών της ΑΧΕΠΑ (HJ-1)‏

Οι πρόσφατες αρχαιρεσίες στο Τμήμα Αθηνών της ΑΧΕΠΑ (HJ-1) ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:

– Δρ. Κωνσταντίνος Νούτσης, Πρόεδρος
– Δρ. Δημήτριος Χονδρός, Αντιπρόεδρος
– Παύλος Σοφικίτης, Γραμματέας
– Δημήτριος Τουμπανάκης, Ταμίας
– Γεώργιος Πάτρος, Διευθυντής Ελληνισμού
– Δρ. Αθανάσιος Σαραντόπουλος, Διευθυντής Παιδείας
– Μάνος Αεράκης, Διευθυντής Φιλανθρωπίας
– Μιχάλης Δημούτσος, Διευθυντής Οικογενειακής και Ατομικής Αριστείας
– Φώτης Λαμ., Διευθυντής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το νέο προεδρείο ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουλίου 2015 και η διάρκεια της θητείας του είναι ένα έτος.