Σκέψεις δραπέτες της κοινής λογικής

Ένας φόβος δυνάστης, βιαστής της ψυχής
και οι σκέψεις δραπέτες της κοινής της λογικής
η ελπίδα χαμένη, πουλημένο το φώς
στον κλεμμένο τον χρόνο, λυτρωτής ο καιρός.

Όλα έχουν αλλάξει και ο λόγος κενός
οι σωτήρες πουλάνε, μα βουβός ο λαός
τα παιδιά δεν μιλάνε, σιωπηλά μας κοιτάνε
τα όνειρα, που τους κλέψαμε πίσω τώρα ζητάνε.

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ