Πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη αστέγων

Με στόχο την εξασφάλιση στέγης, αλλά και κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης  άστεγων πολιτών ο δήμος Αθηναίων έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Στοχεύοντας στο μέλλον- Δικαίωμα στη στέγη και την Εργασία».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) και την Επάνοδο με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους.

Αφορά προς το παρόν πενήντα άστεγους συμπολίτες μας, που τη στιγμή αυτή φιλοξενούνται σε δομές του δήμου Αθηναίων, του ΚΥΑΔΑ και της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και στόχο έχει, όχι μόνο την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών ή μια ολιγόμηνη διαδικασία εργασιακής επανένταξης, αλλά την κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση και το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου στη ζωή τους.

Ήδη οι πρώτοι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν ενταχτεί σε κατοικίες τις οποίες έχουν επιλέξει, ενώ υποστηρίζονται από επιστημονικό προσωπικό και τις υπηρεσίες του δήμου.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποστηρίζονται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του, από επιστημονικό προσωπικό, ενώ  οι υπηρεσίες που τους παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους αφορούν την στέγαση, την κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, εργασιακή και επιχειρηματική συμβουλευτική και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του «Στοχεύοντας στο μέλλον- Δικαίωμα στη στέγη και την Εργασία» για τους συμμετέχοντες αναζητούνται:

– κατάλληλη αυτόνομη κατοικία, είτε με δική τους συμμετοχή, είτε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του δήμου Αθηναίων.

– κατάλληλη εργασία, σύμφωνα με το εργασιακό τους προφίλ και τις δυνατότητές τους, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους εργοδότες.