John Pandazopoulos: Αυτά κάνει η Ομογένεια για να βοηθήσει την Ελλάδα [Eng]

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

(Απόδοση στα Αγγλικά, Γιώργης Μαλασπίνας)

“Αυτό που η ομογένεια μπορεί και κάνει, για να βοηθήσει τη γενέτειρα, είναι: Να προσπαθεί να προβάλλει στο εξωτερικό τη σωστή εικόνα της Ελλάδος. Να δείχνει στην Ελλάδα τις νέες τεχνογνωσίες πάνω στις οποίες ήδη αυτή εργάζεται στις χώρες υποδοχής. Να ενθαρρύνει τους πολίτες των χωρών που υπάρχει ελληνική παροικία  να έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Να οργανωθεί σωστά και να προτείνει διάφορα προϊόντα για να γίνονται εξαγωγές. Και να ανοίγει τις αγορές για τα ελληνικά  προϊόντα». Με αυτήν την ξεκάθαρη τοποθέτηση ο πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλήνων (Πα.Δ.Ε.Ε.) John Pandazopoulos (Γιάννης Πανταζόπουλος), βετεράνος βουλευτής Αυστραλίας, που από το 1999, έχει θητεύσει σε έξι υπουργεία, δίνει την πραγματική διάσταση της προσφοράς των ομογενών προς το δοκιμαζόμενο ελληνικό Κράτος.

“What Omogeneia can and, actually, does in order to help their birthplace is: A try to promote abroad the right image of Greece . To show to Greece the new technics on which they are already working on host countries. To encourage the citizens of countries, where there is a strong Greek presence, to visit Greece as tourists. To get properly orginised, and suggest various products, so exports can be made. And to prepare/open the markets for the Greek products”

Ο κ. Γιάννης Πανταζόπουλος.

Ο κ. Γιάννης Πανταζόπουλος.

 

Μία προσφορά συλλογική και αδιάκοπη, η οποία, όμως, πίσω από την προβαλλόμενη «πρόσκληση» για επενδύσεις στην Ελλάδα,  περνάει απαρατήρητη από τον ελληνικό λαό,  αν και είναι εξόχως σημαντικότερη από την ατομική οικονομική πρωτοβουλία κάποιου ατόμου που θα εκδηλωθεί σε μία δεδομένη στιγμή.

Μιλώντας στην Panhellenic Post, ο κ. Πανταζόπουλος, που διετέλεσε Πρόεδρος της 10ης Γενικής Συνέλευσης Πα.Δ.Ε.Ε., αναφέρθηκε σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν τόσο τη γενέτειρα όσο και την Ομογένεια, ενώ αναφερόμενος στο ρόλο της Πα.Δ.Ε.Ε. τόνισε την αλλαγή του Καταστατικού που ψήφισαν και με την οποία θα μπορούν εφεξής να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε. τρείς Έλληνες βουλευτές, μέλη της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό και ένας Κύπριος Βουλευτής ως αντιπρόσωπος της Κυπριακής Βουλής.

-« Έχουμε κάνει μία συζήτηση γιατί το 1996 που ιδρύθηκε το ΠΑΔΕΕ,  η αλήθεια είναι ότι δεν χτίστηκε έτσι όπως εμείς σαν ομογενείς θέλαμε. Εμείς συμμετέχουμε εκτός από τα Κοινοβούλια των χωρών μας και σε διακρατικές Επιτροπές και ερχόμαστε σε επαφή με πολιτικούς από όλον τον κόσμο.  Αντίθετα, το ΠαΔΕΕ φτιάχτηκε  έτσι ώστε αντί  να έχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο μέλη του ελληνικού και του Κυπριακού Κοινοβουλίου,  να είναι μόνον ομογενείς βουλευτές. Εμείς για χρόνια τώρα λέμε στους εκάστοτε Προέδρους της Βουλής  -και δεν είχαμε βρει τον τρόπο- να συμμετέχουν και Έλληνες στο ΔΣ. Μας έλεγαν σωστά ότι δεν ήθελαν τα εσωκομματικά να μπουν στο ΠαΔΕΕ.

‘Ετσι, λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει με τις συζητήσεις,  να αλλάξουμε το Καταστατικό (χθες μάλιστα ψηφίσαμε γι αυτό) να μπορούμε να καλέσουμε τρία μέλη της Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό  και ένα εκπρόσωπο της Κυπριακής Βουλής, να συμμετέχουν στο ΔΣ της ΠΑΔΕΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σαν παρατηρητές.

Θα μπορούμε, έτσι, να συνεργαζόμαστε απευθείας, όχι το δικό μας ΔΣ ξεχωριστά, μετά να πάει να μιλήσει κάποιο μέλος με κάποιον …γιατί έτσι,  άμα συμμετέχουν η ελληνική και η κυπριακή Βουλή και συζητούμε τα θέματα, θα είμαστε  πιο επιτυχημένοι και πιο γρήγοροι σ΄ αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε θα τους επιτυγχάνουμε πιο γρήγορα γιατί  θα παρακάμψουμε τη γραφειοκρατία, στείλε ένα γράμμα, τηλεφώνησε εκεί κλπ.».

Στο ερώτημα τι συζήτησαν κατά τη Γεν. Συνέλευση, ο κ. Πανταζόπουλος είπε: «Κάθε φορά που ερχόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τη Γενική μας Συνέλευση, αφού έδρα της Πα.Δ.Ε.Ε. είναι η Αθήνα και ο φιλόξενος χώρος του ελληνικού Κοινοβουλίου, μαθαίνουμε από επίσημα χείλη τι γίνεται στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, άλλο είναι να τα διαβάζεις και να τα ακούς από μακριά και άλλο να έχεις τη δυνατότητα να τα  συζητήσεις με τους εκπροσώπους του λαού.

“Everytime we’re coming to Greece to place our General Assemly, as Athens and the welcoming place of the Hellenic Parliament is the base of W.H.I.P.A, we get informed from official sources about what is going on in Greece. As you can understand, it’s one thing to read and hear news while you’re away and it’s another thing to, actually, have the opportunity to talk about all thse things with the actual representatives of the Greek people”. 

Το δεύτερο, είναι να περνάμε διαφορετικές τεχνογνωσίες. Όλοι μας είμαστε βουλευτές, όλοι μας ασχολούμαστε με τα ίδια πράγματα. Θέλουμε ένα Δημόσιο που να εξυπηρετεί τον κόσμο, που να δίνει το περιθώριο για Ανάπτυξη.

Πολλές   χώρες έχουν περάσει οικονομική κρίση. Οι περισσότερες τις έχουν ξεπεράσει. Θα μιλήσουμε για το πώς έχουν ξεπεράσει την κρίση άλλες χώρες. Όλα αυτά που χρειαζόμαστε  να μπορούμε να ανταλλάσσουμε γνώμες και να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, ώστε να συμπληρώσουμε αυτά που θέλουμε να ξέρουμε προκειμένου να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τη γενέτειρα».

Αλλά και από ελληνικής πλευράς «οι Έλληνες συνάδελφοί μας πρέπει να ακούνε τους δικούς μας ομιλητές πάνω σε διάφορα θέματα. Π.χ. στο θέμα παραγωγής και εμπορίου είχαμε  δύο πρώην υπουργούς και έναν εν ενεργεία υπουργό του Καναδά που εξέφρασαν τις απόψεις τους, μετέφεραν τις εμπειρίες τους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούνε εισηγήσεις και προτάσεις από άτομα που είναι σε υπουργικές καρέκλες και έχουν γνώσεις του αντικειμένου».

Σε ερώτηση σχετικά με ομογενειακές επενδύσεις και τις δυνατότητες που διανοίγονται μετά και τη νέα συμφωνία με τους εταίρους, ο π. Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε. είπε: «Όλα όσα συζητάμε έχουν την αξία τους. Όμως, η Ελλάδα είναι αυτή που πρέπει να κάνει ένα σωρό αλλαγές. Δεν μπορούμε εμείς  να λέμε επενδύσεις , πηγαίνετε να επενδύσετε στην Ελλάδα και όταν κάποιοι ξεκινούν και έρχονται τους στέλνουν από υπουργείο σε υπουργείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία και να ακούνε διαφορετικά πράγματα. Ξέρετε, στο τέλος αποθαρρύνονται και φεύγουν!»

“Everything we talked about has it’s own value. However, it’s Greece that has to make various changes. We can’t just talk about investments or urge people to go invest to Greece and when some of them start doing so, they send them from Ministry to Ministry and from Service to Service, where they get mis-informed and confused. In the end, you know, they get discouraged and they give up!”

 

Ρωτήσαμε ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. «Πρέπει να ξέρετε, μας είπε, ότι ένα από τα αρνητικά επακόλουθα της οικονομικής κρίσης και των ελληνικών χειρισμών για την αντιμετώπισή της, είναι ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Κακώς, καλώς, έτσι το βλέπουν έξω. Όσοι από εμάς μπορούμε να βάλουμε κάποια χρήματα, δεν το κάνουμε, άμα δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Βλέπετε τι γίνεται με τις Τράπεζες. Κανείς δεν βάζει ένα Ευρώ αν δεν έχει εμπιστοσύνη. Και το ίδιο συμβαίνει  με τις επενδύσεις».

“You should know that, one of the many negative consequences of the financial crisis and the mishandling from the Greek side in their effort to counter the crisis, is that there is no trust in Greece anymore. That’s how people abroad feel right now. Some of us that can put money, we don’t do it, if we don’t have a trusted environment. You can see what is going on with the banks. No one gives, not even a Euro, if there is not a trusted environment. The same thing implies to investments.”

 

Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνει η Πα.Δ.Ε.Ε.; «Αυτό που συζητούμε και στο οποίο όλοι συμφωνούμε, είναι ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να κινηθεί πιο δυναμικά για το κοινό συμφέρον. Όμως όλοι μας ξέρουμε και τι είναι τα προβλήματα στην Ελλάδα. Ένα Δημόσιο που πρέπει να είναι σε καλύτερη τάξη από ό,τι είναι. Η φοροδιαφυγή, πρέπει να κυνηγηθεί και να παταχθεί. Όταν ένας επιχειρηματίας είναι σωστός, δεν είναι τίμιο ο άλλος να τον ανταγωνίζεται με δόλια μέσα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αναγνωρίζω ότι είναι πρόβλημα για όλες τις χώρες μας, αλλά στην  Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι η φοροδιαφυγή είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι σε πολλές άλλες χώρες… Και ξέρετε, όλα αυτά τα χρήματα πάνε  να βοηθήσουν τον πολίτη, να πληρώνει τα έξοδα το κράτος και να μπορούμε  να έχουμε μία ανάπτυξη, με αυτά τα χρήματα που μαζεύει το Κράτος. Γι αυτό περνάμε εμείς σύγχρονες τεχνογνωσίες.»

Του ζητήσαμε να μας δώσει το «κλειδί» που θα απογειώσουμε την οικονομία μας. «Να εστιάσετε τις προσπάθειες, είπε, εκεί που είναι ανταγωνιστικές οι δυνάμεις μας απέναντι σε άλλες χώρες! Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Π.χ. ο Τουρισμός, το εξωτερικό εμπόριο, η Ναυτιλία. Περιορισμός εισαγωγών. Να κρατήσουμε μέσα στην Ελλάδα τα δικά μας μοναδικά φυτά, τους δικούς μας σπόρους. Όχι να τα δίνουμε έξω και αύριο μία άλλη επιχείρηση του εξωτερικού να τα κάνει εισαγωγή στην Ελλάδα!»

“You should focus your efforts where our powers are competitive opposite to other countries! That’s where we should emphasize and intensify our efforts. On Tourism, Foreign Trade, Shipping, Import Restriction, etc. We should try to keep our own, unique plants and seeds. Not to export them and then,  tommorrow, let a foreign bussiness come and import them back to Greece!”

 

-Αν σας ρωτάγαμε να μας δώστε ένα «μότο» για την οικονομία μας, ποιο θα ήταν αυτό;

Πανταζόπουλος: «Η δύναμη της Ελλάδος είναι τα προϊόντα της ελληνικής γης.  Η ελληνική διατροφή. Και γι αυτό έρχονται τουρίστες. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Να δραστηριοποιηθούν οι βιομηχανίες μας οι οποίες έχουν πέσει πάρα πολύ.  Γιατί από εκεί θα έρθει πιο γρήγορα η ανάπτυξη».

 Greece’s power is it’s products. The Greek diet and cuisine. That’s what tourists crave for. But there is a space for improvement! Our industries should be more active, right now they are sluggish . That’s where development will come from, faster.

 

«Δούλεψαν» για την Ελλάδα οι Ομογενείς

Περάσαμε σε ζητήματα προσφοράς της ομογένειας τούτες τις δύσκολες ώρες. Μας είπε ότι πολλοί ανησυχούν με όλα όσα έχουν γίνει στην Ελλάδα και δεν αναφέρομαι μόνον στους τελευταίους μήνες. Πολλοί ομογενείς, πρόσθεσε,  συμφωνούν πως πρέπει κάτι να πούμε παγκοσμίως με δυναμισμό. Γνωρίζουμε τα λάθη και τα σφάλματα, άλλο αν μπορούμε σαν Έλληνες να τα διορθώσουμε.

Ο κ. Πανταζόπουλος ξεκαθάρισε, όμως, πως «όταν βρεθήκαμε κοντά στο γκρεμό είδαμε ότι μερικές χώρες βοήθησαν. Οι ομογενείς στην Αμερική δούλεψαν πολύ όλο αυτό το διάστημα, με πιέσεις που άσκησαν στους Γερουσιαστές, αλλά και στον ίδιο τον Πρόεδρο Ομπάμα. Γράμματα έστειλαν, τηλεγραφήματα και όλα αυτά βοήθησαν. Και ο Ομπάμα βόηθησε να βγει το ΔΝΤ  με την Έκθεση, η οποία ωφέλησε την ελληνική περίπτωση. Η Εκθεση είναι πολύ σημαντική,  γιατί λέει αυτό που όλοι μας ξέρουμε, ότι πρέπει να γίνει ένα γενναίο κούρεμα του χρέους. Αλλά και ομογενείς βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Γαλλίας πίεσαν  κι αυτοί τα κόμματά τους και την κυβέρνηση Ολάντ.

Όλοι βοήθησαν.  Το θέμα είναι, θα έλθει η εμπιστοσύνη πρώτα ή το κούρεμα; Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις.  Όλα αυτά έκαναν την μικροδιαφορά.  Η αλήθεια, όμως, είναι ότι με το μνημόνιο είμαστε πίσω στο 2010. Γιατί η νέα συμφωνία λέει να εφαρμόσουμε τη συμφωνία του 2010, να εφαρμόσουμε το νόμο 30112…».

Εν κατακλείδι, ο πρώην Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε Γιάννης Πανταζόπουλος, είπε:

-«Κύριε Μαλασπίνα, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε με την ηλεκτρονική έκδοση της Panhellenic Post. Είναι πολύ καλό ότι μας εξασφαλίζετε απευθείας πληροφόρηση! Μας δίνετε την δυνατότητα να διαβάζουμε ότι γίνεται στην Ελλάδα και στην ομογένεια, τη στιγμή που αυτό συντελείται».

* Αύριο, όσα είπε στην Συνέλευση της ΠαΔΕΕ το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Βασ. Πριμικήρης για ΣΑΕ και ψήφο αποδήμων.