Στους 300.000 τόνους η φετινή παραγωγή ελαιολάδου

Μεγάλη άνοδος της φετινής παραγωγής στους 300.000 τόνους – Μείζον πρόβλημα η έλλειψη τυποποίησης

Ο εγχώριος κλάδος της επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη ΑλέξηEconomic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, φέτος αναμένεται σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής στο επίπεδο των 300.000 τόνων, έναντι μόλις 131.900 τόνων την περίοδο 2013/14. Τα ελαιόδεντρα είναι φυσικό να παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα μετά την περσινή πολύ χαμηλή επίδοση, ενώ θετικά επέδρασαν και οι κλιματολογικές συνθήκες.

Επιπλέον, οι μεγάλες απώλειες που παρατηρούνται σε Ισπανία και Ιταλία έχουν διαμορφώσει σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα τις εγχώριες τιμές παραγωγού: στα τέλη του περασμένου Μαΐου η μέση τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στη χώρα μας ήταν €3,09 το κιλό, υψηλότερη κατά 24% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, τα ελληνικά ελαιόλαδα εξακολουθούν να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστικών χωρών, για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τα χαμηλά ποσοστά τυποποίησης. Ενδεικτικά, οι τιμές παραγωγού στην Ιταλία κυμαίνονταν στα €5,83 το κιλό, ενώ στην Ισπανία στα €3,51 το κιλό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο τυποποιείται ποσοστό μικρότερο από το 30% της παραγωγής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών καλύπτεται από τη διακίνηση χύμα ελαιολάδου, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλά μερίδια για τη χώρα μας στη διεθνή αγορά τυποποιημένων προϊόντων. Ο όγκος των εξαγωγών διοχετεύεται κυρίως σε ιταλικές βιομηχανίες, όπου το ελληνικό ελαιόλαδο επεξεργάζεται και επανεξάγεται ως τυποποιημένο. .

Η εγχώρια κατανάλωση δεικνύει πτωτική πορεία: την περίοδο 2013/2014 εκτιμάται στους 171.000 τόνους, εμφανίζοντας την τελευταία πενταετία σωρευτική κάμψη 25%. Η κάμψη της αγοράς προέρχεται κυρίως από τα τυποποιημένα προϊόντα, καθώς οι καταναλωτικές προτιμήσεις μετατοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στο χύμα ελαιόλαδο, το οποίο έχει χαμηλότερη τιμή κατά 10% ( η εν λόγω κατηγορία καλύπτει το 75% της ζήτησης).

Σύμφωνα με την κ. Αμπελακιώτη ΑντιγόνηCustomer Support Manager της IBHS, «Βασικότερη προϋπόθεση ανάπτυξης αποτελεί ο περιορισμός της διακίνησης χύμα ελαιολάδου μέσω αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του επώνυμου προϊόντος. Η μεγαλύτερη διείσδυση των εμφιαλωμένων κωδικών θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου, ενώ θα προσδώσει στην ελληνική παραγωγή την προστιθέμενη αξία που της λείπει σήμερα, ιδίως σε διεθνές επίπεδο».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 113 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 σημείωσε αύξηση 15,7% €474,17 εκ.

-Τα ΚΠΤΦΑ κατέγραψαν άνοδο 25,4%, φτάνοντας στα €33,56 εκ., ενώ τα ΚΠΦ διαμορφώθηκαν στα €8,21 εκ., έναντι €2,22 εκ. το 2012

-Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε σε 6,7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε σημαντικά σε 1,3%.

-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια το 2013 αυξήθηκε ελαφρώς στο 1,1 προς 1.

-Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε μέσο διάστημα 3,5 μηνών