Συνέδριο και εκλογές στο ”Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο”

kotrotsios_paulos

Πολ Κοτρότσιος

Το ”Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο” (ΗΑΝC)  θα έχει Συνέδριο και εκλογές, 10 Οκτωβρίου 2015, στην δυτ. Φλόριδα (Κληαργουότερ).

Είναι το πρώτο συνέδριο που πραγματοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια, απ’ όταν, δηλαδή, αποχώρισε  από την προεδρία του HANC  ο κ. Βελιβασάκης και ανάλαβε ο κ. Πολ Κοτρότσιος.

Φωτογραφία πρώτης σελίδας:Ο κ, Βελιβασάκης (αριστερά) και ομ κ. Κοτρότσιος (δεξιά).