Το ΣτΕ δικαιώνει την Ελληνικός Χρυσός, αδειάζει το Σκουρλέτη

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την προσφυγή της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, που εκμεταλλεύεται τα ορυχεία της Χαλκιδικής, αναφορικά με τον τόπο όπου έγιναν οι προβλεπόμενες τεχνικές δοκιμές της. Αν και η απόφαση δεν σχετίζεται ευθέως με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Πάνου Σκουρλέτη να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της εταιρείας, με το επιχείρημα ότι παραβιάστηκαν οι όροι των τεχνικών μελετών, εμμέσως ακυρώνει ουσιαστικά το έρεισμα του υπουργού ΠΑΠΕΝ.

Σύμφωνα με τον κ. Σκουρλέτη, η ανάκληση έγινε καθώς παραβιάστηκε ο όρος που ανέφερε ότι οι προβλεπόμενες δοκιμές των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και Σκουριών έπρεπε να γίνουν επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων και όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά ευθέως την πρόσφατη απόφαση του κ. Σκουρλέτη για την ανάκληση της άδειας, αλλά αφορά το λόγο για τον οποίο ο υπουργός ΠΑΠΕΝ, ανακάλεσε προσωρινά τη λειτουργία της μεταλλευτικής μονάδας. Δηλαδή, η λειτουργία ανακλήθηκε, καθώς οι προβλεπόμενες δοκιμές δεν έγιναν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αλλά έγιναν στην Φιλανδία.

Ειδικότερα, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ με την εν λόγω απόφαση του απόφασή του, αναφέρει ότι από μόνο του το γεγονός ότι οι εργαστηριακές δοκιμές δεν έγιναν επί τόπου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά στο εξωτερικό δεν αρκεί για να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ των άλλων, αναφέρουν ότι η αιτιολογία ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη-αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την διοίκηση».

Κατόπιν αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάσισαν ότι η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση.

Η δικαστική διένεξη στο ΣτΕ ξεκίνησε όταν η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» τον περασμένο Δεκέμβριο κατέθεσε στο υπουργείο ΠΑΠΕΝ για έγκριση τις σχετικές μελέτες, αλλά αυτές δεν εγκρίθηκαν μέσα στους τρεις μήνες που προβλέπει η μεταλλευτική νομοθεσία.

Κατόπιν αυτού, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, στις 20.4.2015 προσέφυγε στο ΣτΕ και ζήτησε να ακυρωθεί η άρνηση του υπουργού ΠΑΠΕΝ να εγκρίνει τις σχετικές μελέτες. Στις 22.4.2015 η υπόθεση προσδιορίζεται για να εκδικαστεί στις 6 Μαΐου 2015.

Αμέσως μετά το υπουργείο ΠΑΠΕΝ επέστρεψε (28.4.2015) για συμπλήρωση στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός την τεχνική μελέτη του υποέργου Ολυμπιάδας που αφορά «στη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου», επικαλούμενο ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου».

Στη συνέχεια η εταιρεία με επιστολή της (26.5.2015) αμφισβήτησε τη δυνατότητα της άρνησης του υπουργείου ΠΑΠΕΝ να εγκρίνει την τεχνική μελέτη, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη που υπέβαλε είναι «πλήρης και περιείχε όλα τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία προς έγκριση».

Ακολούθησε η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του ΣτΕ, ενώ η διάσκεψη των δικαστών επί της υπόθεσης έγινε στις 15 Ιουνίου 2015 και σήμερα δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 3191/2015 απόφαση.