Γ. Κουμουτσάκος: «Στιβαρή Εξωτερική Πολιτική Εθνικών Επιτυχιών και Ανοικτών Οριζόντων»

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου ο Υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και Υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, στην ομιλία του με θέμα «Στιβαρή Εξωτερική Πολιτική Εθνικών Επιτυχιών και Ανοικτών Οριζόντων» ανέφερε, μεταξύ άλλων:Αποτέλεσμα εικόνας για

A. Η μεγάλη πρόκληση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι το πως θα υπηρετήσει αποτελεσματικά το απαιτητικό «στρατηγικό τρίπτυχο : Διασφάλιση εθνικών συμφερόντων – Ενίσχυση διεθνούς κύρους – Αναβάθμιση περιφερειακού ρόλου» μέσα σε περιβάλλον αδύναμης οικονομίας και επικίνδυνης περιφερειακής αστάθειας και ανακατατάξεων. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση δε σημαίνει έστω και υπόνοια «χαλάρωσης» της προσπάθειας για την επίτευξη των ανελαστικών μας στόχων. Χρειαζόμαστε καλά σχεδιασμένη και αποτελεσματικά εφαρμοσμένη, στιβαρή εξωτερική πολιτική.

B. Θεμελιώδεις προτεραιότητες είναι:

* η αμετάκλητη συμμετοχή και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

* η αξιόπιστη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στους διεθνείς οργανισμούς,

* η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με παραδοσιακούς φίλους, συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους,

* η ενίσχυση και διεύρυνση των σχέσεων με χώρες κομβικής διεθνούς σημασίας,

* οι σχέσεις καλής γειτονίας και η εποικοδομητική παρουσία της Ελλάδος στην άμεση περιοχή μας – Ανατ. Μεσόγειο, Βαλκάνια.

Γ. Θεμελιώδη ζητήματα, νέες προκλήσεις, αναδυόμενες ευκαιρίες

Απαιτείται μια σύγχρονη εξωτερική πολιτική που να α) αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα, β) ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, και γ) κερδίζει τις αναδυόμενες ευκαιρίες:

Τα μείζονα «ανοικτά» ζητήματα που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες η ελληνική εξωτερική πολιτική, δηλαδή οι «δύσκολες» σχέσεις με την Τουρκία, το Κυπριακό, που είναι και παραμένει επί σαράντα χρόνια διεθνές ζήτημα ξένης εισβολής και κατοχής εδάφους ανεξάρτητης χώρας – μέλους του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε., και το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, πρέπει να

βρουν την επίλυσή τους. Και η Νέα Δημοκρατία θα εργασθεί για αυτό το σκοπό με πλήρη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων.

Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται αφ΄ ενός να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις με έντονη διεθνή διάσταση όπως το μεταναστευτικό, αφ΄ ετέρου να αξιοποιήσει ελπιδοφόρες αναδυόμενες ευκαιρίες που διανοίγονται για τη χώρα, όπως ένας νέος ενεργειακός ρόλος και οι γεωπολιτικές δυνατότητες που της δίνει η θέση της ως διεθνές εμπορευματικό διαμετακομιστικό κέντρο.

Η ανάγκη ανταπόκρισης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας στα νέα δεδομένα δεν αφορά μόνον στο περιεχόμενο, στην ουσία της, αλλά και στους μηχανισμούς σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής της.

Δ. Για μια σύγχρονη αποτελεσματική διπλωματία θα χρειαστεί:

* Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Υπουργείου των Εξωτερικών και της Διπλωματικής Υπηρεσίας.

* Ενίσχυση της «οικονομικής διπλωματίας», στην υπηρεσία της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με στόχο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

* Βελτίωση και ενίσχυση της «δημόσιας διπλωματίας». Δηλαδή της καλά σχεδιασμένης και συντονισμένης προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό και της βελτίωσης της διεθνούς της εικόνας, μέσω της οικοδόμησης και εφαρμογής μιας συγκροτημένης στρατηγικής «ήπιας – ευφυούς ισχύος». Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και η «πολιτιστική διπλωματία».

* Αναβάθμιση της Διπλωματικής Ακαδημίας

Ε. Θεσμοί συνεννόησης και συναίνεσης στην εξωτερική πολιτική

Θεμελιώδης αρχή μας είναι ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να μείνει εκτός της «αρένας» των κομματικών ανταγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες θεσμικές παρεμβάσεις εθνικής συναίνεσης και συντονισμού:

* Θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, απευθείας υπαγόμενου στον Πρωθυπουργό της χώρας.

* Θεσμοθέτηση μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών, τριετούς ανανεώσιμης θητείας.

Σκοπός είναι να διασφαλίζεται στον κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας ο απαραίτητος βαθμός συνέχειας σε βάθος χρόνου, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία.

Συνεργασία, -μέγιστη δυνατή- εθνική Συναίνεση και Συνεννόηση χρειάζεται και στον κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Σε όλους αυτούς τους άξονες θα στηρίξουμε την εφαρμογή μιας «Στιβαρής Εξωτερικής Πολιτικής Εθνικών Επιτυχιών και Ανοικτών Οριζόντων», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Κουμουτσάκος.