Σύναξις Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου / della venerabile Gerarchia del Trono Ecumenico

 

CHIESA ORTODOSSA E SOCIETÀ DI OGGI

Comunicato della Sinassi

della venerabile Gerarchia del Trono Ecumenico

29.08.2015 – 02.09.2015

 Σύναξις Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

29.08.2015 – 02.09.2015

*   *   *

Messaggio di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I in occasione della Giornata di preghiera per la Salvaguardia del Creato (01/09/2015)

 Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015)

*   *   *

Metropolita Gennadios, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta: “Presentazione di una analisi pastorale dell’Enciclica “Laudato Si” del Papa di Roma Francesco”

 Μητροπολίτης Iταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Μία ἐκλαϊκευμένη Ποιμαντική ἀνάλυσις τῆς Ἐγκυκλίου: “LaudatoSi”, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου»

*   *   *

Intervista con il Metropolita d’Italia Gennadios

*   *   *

Messaggio di Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta, ai partecipanti al XXXIII Convegno di Spiritualità Ortodossa “Misericordia e Perdono”

Monastero di Bose – Italia, 9-12 Settembre 2015

*   *   *

Metropolita Gennadios, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta: “San Giovanni Evangelista e la sua Mistica Mistagogia Pastorale – Teologica”

*   *   *

OMELIE DEI PADRI DELLA CHIESA SULLA SANTA CROCE

 raccolta di testi patristici

*   *   *

Inaugurazione della nuova chiesa ortodossa a Cosenza (FOTO)

 

Θυρανοίξια νέας εκκλησίας στην Κωσταντία (FOTO)

*   *   *

DONA L’OTTO PER MILLE

ALLA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA

Aiuta con l’otto per mille dell’IRPEF la Chiesa Ortodossa,

perché possa continuare la sua umile ma importante opera

*   *   *

SEGUICI ANCHE SU www.facebook.com/ortodossia.it

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ www.facebook.com/ortodossia.it