Στοχασμοί: Το παράδοξο‏

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Συγγραφέας,

Για την ΡΗΡ

Το παράδοξο;
Όσο το ζορίζεις, τόσο απομακρύνεται.
Όσο το ψάχνεις, τόσο δεν το βρίσκεις.
Όσο πιέζεις περισσότερο, τόσο διπλάσιο χρόνο αυτό χρειάζεται.
Όταν του παραδοθείς, τότε θα ανακαλύψεις ότι πάντα δίπλα σου ήταν.