Ιωάννινα: Παραδόθηκε η νέα πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Προς χρήση παραδόθηκε το νέο πενταόροφο κτίριο, μια πτέρυγα κόσμημα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η νέα πτέρυγα έχει μεικτή επιφάνεια πάνω από οκτώ χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και το κόστος της ανήλθε στα έντεκα εκατομμύρια, χρήματα τα οποία προήλθαν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Φώτης Βάββας, η νέα πενταώροφη πτέρυγα περιλαμβάνει διάφορα λειτουργικά τμήματα που συμπληρώνουν την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή του νοσοκομείου.

Συνδέεται και λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με την υφιστάμενη πτέρυγα νοσηλευτικών μονάδων (ΝΜ) Ward 3 του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα, όπως επίσης συνδέεται και συνεργάζεται λειτουργικά με τοπαρακείμενο κτίριο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΦΙΑ)

Με την κατασκευή της δημιουργούνται συνολικά εξήντα εννέα νέες νοσηλευτικές μονάδες (κλίνες) και συγκεκριμένα: της Καρδιολογικής δέκα κλινών, της Παιδοορθοπεδικής δέκα κλινών, της Ορθοπεδικής δέκα κλινών, της ΠλαστικήςΧειρουργικής – Εγκαυμάτων εννέα κλινών, της Παιδοχειρουργικής δέκα κλινών, της Χειρουργικής δέκα κλινών και της Οφθαλμολογικής δέκα κλινών.

Επίσης,δημιουργούνται οχτώ κλίνες ΜΕΘ καρδιοπαθών, οχτώ) κλίνες γενικής ΜΑΦ, δύο αίθουσες χειρουργείου γενικής χειρουργικής, δύο αίθουσες χειρουργείου ορθοπεδικής, μία αίθουσα χειρουργείου πλαστικής χειρουργικής, δύο αίθουσες χειρουργείου οφθαλμολογικής, μία αίθουσα μικροεπεμβάσεων χειρουργικής, μία αίθουσα μικροεπεμβάσεων ορθοπεδικής και δύο αίθουσες αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

Επιπλέον, αναφορικά με την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του πενταώροφου κτιρίου διενεργήθηκαν τέσσερις διεθνείς διαγωνισμοί.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού του πενταώροφου κτιρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.

Η ένταξη του νέου πενταώροφου κτιρίου στην παραγωγική λειτουργία του Νοσοκομείου κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, κυρίως ιατρικού και νοσηλευτικού.

Με την τροποποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου (για την αύξηση των νοσηλευτικών κλινών) που θα υποβληθεί από τη Διοίκηση στο αμέσως επόμενο διάστημα στην 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, θα κατατεθεί και αναλυτικό αίτημα-τεκμηρίωση για τις απαιτούμενες θέσεις προσωπικού.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ευχαριστεί δημόσια όλους όσοι συμμετείχαν στη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου αυτού και συγκεκριμένα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τη πλήρη μελέτη και την άρτια επίβλεψη του έργου, τη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, το Τμήμα Προμηθειών και τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών, τον Νομικό Σύμβουλο του Νοσοκομείου, όλα τα μέλη των Δ.Σ. και τις Διοικήσεις του Νοσοκομείου κατά την περίοδο 2005-2015, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, τις υπηρεσίες και τη Διοίκηση της 6ηςΥΠΕ, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την πολιτική ηγεσία του ΥπουργείουΥγείας κατά την ίδια χρονική περίοδο.

ΠΗΓΗ: epiruspost.gr