Πρόσβαση στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χωρίς κλήρωση

Για ανοιχτή πρόσβαση όσων επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΕΑΠ χωρίς σύστημα κλήρωσης έκανε λόγο η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και υπεύθυνη για την τριτοβάθμια κα Αναγνωστοπούλου.

 Στις πολιτικές ανάπτυξης του ΕΑΠ περιλαμβάνονται επίσης το άνοιγμά του σε νέα επιστημονικά πεδία  και ανανέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού με την είσοδο νέων επιστημόνων που σήμερα υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι.

Η κα Αναγνωστοπούλου έκανε λόγο και για  ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής με αύξηση των υποτροφιών και περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήμες, λέγοντας ότι  αν και έχει γίνει μιας απίστευτης ποιότητας έρευνα από την οποία έχει παραχθεί γνώση που θα επέτρεπε στην κοινωνία μας να ξαναοριοθετήσει τον εαυτό της χωρίς μυθεύματα, ρατσισμό, σεξισμό και ξενοφοβία. Δυστυχώς, αυτή η γνώση δεν έχει διοχετευθεί ακόμα στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής δια βίου και δημόσιας γνώσης.

Η κα Αναγνωστοπούλου έκλεισε την τοποθέτησή της, τονίζοντας τα εξής:

Αυτά τα οχυρά, όπως είναι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, θα τα κρατήσουμε ζωντανά. Και θα τα κρατήσουμε ζωντανά για έναν και μοναδικό κυρίως λόγο: γιατί μέσα από αυτά τα οχυρά διαμορφώνονται πολίτες, αυτοί οι πολίτες που δεν θα επιτρέψουν πια στο δημόσιο χώρο ούτε ακραίες ενέργειες δολοφονίας, όπως του Φύσσα, αλλά ούτε και άλλες σεξιστικές ενέργειες στο δημόσιο χώρο εναντίον θεσμικών –και όχι μόνο!- προσώπων. Εκφράσεις όπως «κυρά Τασία» ή «κάποια κυρία που λέει ανοησίες» δείχνουν πόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις σπουδές