Καθαιρέθηκε από ιερέας ο Γεώργιος Πασσιάς

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής απεφάσισε ομόφωνα την καθαίρεση και την υπαγωγή του στις τάξεις των λαϊκών του ιερέα Γεωργίου Πασσιά, λόγω του σεξουαλικού σκανδάλου με την κ. Εθελ Μπουζάλα.