Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Δόθηκε στην δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, χωρίς, ωστόσο και να έχει ακόμη κατατεθεί στη βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί στην Βουλή με την διαδικασία του επείγοντος και θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με όσα περιέχονται στο νομοσχέδιο, δεν υπάρχει μοριοδότηση για τα υφιστάμενα κανάλια και όλοι ξεκινούν από μηδενική βάση. Επίσης, προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν για όσους έχουν εκκρεμότητες με τον τραπεζικό τομέα (βλ. δάνεια). Με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή την στιγμή (δεν έχει συσταθεί ακόμα το ΕΣΡ) και με τις προθεσμίες που περιγράφονται στο νομοσχέδιο για την καταβολή του τιμήματος, δεν θα έχει τελειώσει τίποτα πριν την Άνοιξη του 2016.

Τι προβλέπει

Το νομοσχέδιο δεν διαφέρει από αυτό που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Ιούλιο. Μάλιστα, δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπ όψη οι αντιρρήσεις που είχε εκφράσει με ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην οποία τονιζόταν ότι το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της αγοράς.

Οι τηλεοπτικές άδειες θα έχουν 10ετή ισχύ και μπορούν να τις διεκδικήσουν ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των ΜΜΕ, αλλά και δήμοι.
Από τη διεκδίκηση των αδειών αποκλείονται όσοι συμμετέχουν σε διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός μαζί με τον υπουργό Οικονομικών θα αποφασίζουν για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης των αδειών.

Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας ορίζεται:

α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,

β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου

και γ) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος.

Πόσο προσωπικό πρέπει να έχει ο κάθε σταθμός

α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου

β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου

γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα

δ. είκοσι (20) άτομα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.