ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-VIAGGIO NELLA DANZA E NELLA MUSICA GRECA

24 Οκτωβρίου | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια προώθησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Καμπανίας, και ειδικότερα του σχεδίου προαγωγής, από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, της καθιέρωσης της 24η Οκτωβρίου ως “Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού”, η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας διοργανώνει μια μέρα αφιερωμένη στoν “Χορό και Μουσική” της Ελληνικής λαϊκής παράδοσης, με τη συμμετοχή της Μαριάννας Κυριακούδη  και του Ιταλο-Ελληνικού συνόλου ρεμπέτικης μουσικής Evì Evàn.
Σάβατο 24 Οκτωβρίου 2015 από τις 19:30 στην βιβλιοθήκη “Annalisa Durante” alla Via Vicaria Vecchia, 23….

Διαβάστε το άρθρο.

24 ottobre | GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA

Nell’ambito delle iniziative di promozione e diffusione della cultura greca in Campania, ed in particolare del progetto promossa e sostenuto dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Ellenica in Italia, di istituire il 24 ottobre quale “Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca”, la Comunità Ellenica di Napoli e Campania organizza una giornata dedicata alla ” Danza e Musica ” della tradizione popolare ellenica con la partecipazione di Marianna Kyriakoudi e dell’ensemble italo-greca di musica rebetica Evì Evàn.
Sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 19:30 presso la biblioteca “Annalisa Durante” alla Via Vicaria Vecchia, 23….

Leggi l’articolo.