Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Αγαπητέ πρόεδρε του …Μαυροματίου

Με κατάπληξη βλέπουμε να εγείρεται ξανά και ξανά, και το χειρότερο να κλιμακώνεται μι-ντιακά με την απαράδεκτη συμμετοχή πολιτειακών αρχόντων το θέμα της Γενέτειρας του αρχιστράτηγου της επανάστασης Γεωργίου Καραισκάκη. Η ομάδα πολιτευτών εξ Σκου-ληκαριάς Άρτας μας αφήνει άφωνους για την ασέβεια και τη συμπεριφορά της.

Το Θέμα του προσδιορισμού του τόπου καταγωγής του ΗΡΩΑ είναι παλιό και όχι πρό-σφατο. Ήδη το 1927 συστήθηκε επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο του τότε Ελληνικού Κράτους και αποφάνθηκε επίσημα ότι τόπος καταγωγής του ΗΡΩΑ είναι το Μαυρομάτι Καρδίτσας. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει ανάλογη επίσημη ιστορική έρευνα που να αντιλέ-γει το επίσημο πόρισμα. Ξαφνικά ομάδα ορμώμενη από τη και για τη Σκουληκαριά Άρ-τας, χωρίς να έχει γίνει επίσημη ιστορική αναθεώριση από επιστημονική ομάδα, με ιδιω-τική, κατά πρωτοβουλία!και για το ιδίον συμφέρον δήθεν έρευνα, αποφάσισαν! διόρθω-σαν το επίσημο επιστημονικό πόρισμα του 1927 και με πρωτοφανή αυθάδεια καταχραζό-μενοι την ελευθερία-ασυδοσία των ηλεκτρονικών μέσων, αυτοανακήρυξαν τη Σκουλικα-ριά ως γενέτειρα του Αρχιστράτηγου.

Το “ως εμοί δοκεί „ σε όλο του το μεγαλείο!

Είναι συμπεριφορές και πρακτικές αυτές; Η δε ανάμειξη υψηλά ιστάμενου πολιτικού προ-σώπου και τα προεδρικά διατάγματα δώρο του 1997 κατά παραγγελία είναι μαύρες στιγ-μές ντροπής και δεν τιμούν κανένα. Πολιτικοί παράγοντες θα αποφανθούν για το ιστορικό ερώτημα της καταγωγής του ΗΡΩΑ ή επιστημονικές επιτροπές που να απαρτίζονται από

διακεκριμένους επιστήμονες με αντικείμενο την ιστορική έρευνα;

Είμαστε σίγουροι ότι και πλήθος συμπατριώτες Αρτινοί αλλά και κάτοικοι της Σκουληκα-ριάς καταδικάζουν τέτοιες μεθοδεύσεις.

Κάτοικοι του Μαυροματίου εμείς οι Θεσσαλοί με το ήθος και τον πατριωτισμό που μας διακρίνει

και κυρίως σεβόμενοι τον Αρχιστράτηγο της Επανάστασης ας επιδείξουμε αυτοσυγκρά-τηση, ηπιότητα και κυρίως σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, δε φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Κάτοικοι της Σκουληκαριάς το παρόν κείμενο δε στρέφεται σε καμία περίπτωση εναντίον σας, καταγγέλει μόνο τη συμπεριφορά πολιτικάντηδων, τέτοιες συμπεριφορές έχουν καταστρέψει αυτόν τον τόπο.

Στο κάτω κάτω της Γραφής ο Γεώργιος Καραισκάκης πολέμησε όχι μόνο για την απελευ-θέρωση της Σκουληκαριάς και του Μαυροματίου αλλά ολόκληρης της Ελλάδας.

Σε αυτό τουλάχιστον μπορούμε να ομονοήσουμε και να το σεβαστούμε;

 

 

 

 

 

Με Παγκόσμιους Θεσσαλικούς Χαιρετισμούς

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

 

Γεώργιος Βόμπρας Γεώργιος Πορνάρας

Γκύτερσλο Γερμανία Τορόντο Καναδάς