Επίσημη τελετή επαναφοράς της ιστορικής ονομασίας της οδού των Ελλήνων στην Νάπολη Il Ripristino a Napoli della Toponomastica storica come recupero della memoria della citta