Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας / 350 Anni del Collegio Flangini, Convegno dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 25-26 novembre 2015.

ΦΛΑΓΓΙΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, 350 ΧΡΟΝΙΑ. Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, 25/26 Νοεμβρίου 2015. 350 Anni del Collegio Flangini, Convegno dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 25-26 novembre 2015.