Νάτη ξανά η οδός ΕΛΛΗΝΩΝ στη Νάπολη της Ιταλίας!

Ecco di nuovo la VIA DEI GRECI. Vent’anni di rivendicazioni della Comunità Ellenica di Napoli e Campania ottengono un risultato storico. Un grazie di cuore a Luigi de Magistris. Νάτη ξανά η ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στη Νάπολη. Είκοσι χρόνια η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας επιδίωκε αυτή την ιστορική επανόρθωση και δικαίωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δήμαρχό μας τον Luigi de Magistris.

Συγκινημένοι και περήφανοι για αυτό τον άθλο.
Οι Έλληνες όταν είναι μονοιασμένοι
πετυχαίνουν και το ακατόρθωτο.
Μπράβο
στην Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας.
Ευγνώμονες
στον φιλέλληνα δήμαρχο Luigi de Magistris.
Ευγνώμονες
στον φιλέλληνα δημοτικό σύμβουλο Nino Daniele.
Commossi e fieri per questo risultato.
I greci quando sono uniti
fanno miracoli.
Complimenti
alla Comunità Ellenica di Napoli e Campania.
Riconoscenti
al sindaco Luigi de Magisteri
e all’assessore alla cultura Nino Daniele.