Ο Άγγελος Ασλανίδης στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Τον πρώην αντιπρόεδρο του ΣΑΕ και πρώην συντονιστή Περιφέρειας Ευρώπης, ‘Αγγελο Ασλανίδη, διόρισε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού, στη θέση του εκλιπόντος ομογενούς Θόδωρου Σπυρόπουλου.

Ως γνωστόν, τα μέλη του Προεδρείου του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού είναι τα ίδια τα μέλη του προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).