Τα ερωτήματα στη στήλη “Ρωτάτε σας απαντάμε”

Αθήνα. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες στην φόρμα “Ρωτάτε, σας απαντάμε” του The Panhellenic Post και ήδη ξεκίνησε η λήψη μηνυμάτων από τους ομογενείς μας.

Πρώτη αποστολή ερωτήματος από το …Ανατολικό Κονγκό.

Ο ομογενής ζητούσε στοιχεία να μάθει τα δικαιολογητικά που χρειάζεται προκειμένου να λάβει βίζα να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Τον εξυπηρετήσαμε δίνοντας του με απαντητικό email, άμεσα, την ακριβή πηγή από όπου μπορεί να αντλήσει την υπεύθυνη πληροφόρηση που χρειάζεται:

Άμισθο Γενικό Προξενείο Brazzavillie
Δ/νση: Williams Guynep B.P. 104, Brazaville, Republic of Congo
Τηλ.: (00242) 812511
Fax: (00242) 813442
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Νικόλαος Περρής.

Αυτό ως ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί να γίνει μέσα από την πρωτοποριακή για τα ομογενειακά ιντερνετικά χρονικά, άνευ, μάλιστα, συνδρομής, στήλη που καθιερώσαμε.

Χ.Μαλ.