Η εγκύκλιος για το νέο μισθολόγιο Δημ. Υπαλλήνων – Σταδιακές αυξήσεις έως 8%

Αυξήσεις έως 8%, οι οποίες θα καταβληθούν σταδιακά σε βάθος τετραετίας, φέρνει το νέο μισθολόγιο για το δημόσιο (ισχύει από τις αρχές του χρόνου). Όλες τις αλλαγές εξειδικεύει εγκύκλιος που ανάρτησε την Παρασκευή στη Διαύγεια το υπουργείο Οικονομικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες στις διευθύνσεις προσωπικού σε υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για την επανακατάταξη του προσωπικού σε βαθμολογικά κλιμάκια βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού.

Ας σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αφορούν περί το 52% των υπαλλήλων, ενώ για όσους η βαθμολογική επανακατάταξη οδηγεί με μείωση αποδοχών αυτή θα συμψηφιστεί με “προσωπική διαφορά”.