Ντράγκι: Μόνο με αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος η επαναφορά του waiver

Αθήνα. Η ισχυρή δέσμευση στην υλοποίηση του προγράμματος και η ανάληψη της κυριότητάς του είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για τα ελληνικά ομόλογα και να αρχίσει να τα αγοράζει, είπε την Τετάρτη ο διοικητής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε επιστολή-απάντηση σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλαν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου.

Ο Draghi πρόσθεσε ότι ακόμα και η ΕΚΤ να παραιτηθεί του όρου για το ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης του ελληνικού χρέους ο πιθανός χρόνος αγοράς ομολόγων εξαρτάται επίσης και από μία σειρά επιπλέον παραγόντων που συνδέονται με τις αξιολογήσεις του προγράμματος και τα όρια ομολόγων που μπορεί να αποκτηθούν.

Η ελληνική κεντρική τράπεζα, υπενθυμίζει το Reuters, έχει πει ότι η επαναφορά του waiver για τα ελληνικά ομόλογα είναι στην ατζέντα, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι η χώρα μπορεί να περιληφθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Πάντως πηγές κοντά στην τράπεζα είπαν νωρίτερα ότι το waiver δεν ειναι πιθανό να αποκατασταθεί μέχρι να γίνει σαφές ότι η πρώτη αξιολόγηση θα είναι επιτυχής.Ntragki

Πάντως σε ότι αφορά τη στήριξη και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, ο Ντράγκι στην επιστολή-απαντησή του φροντίζει να σημειώσει ότι «το Ευρωσύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούν να παρέχουν στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε αυτές να χρηματοδοτούν με τη σειρά τους την πραγματική οικονομία και ως εκ τούτου συμβάλλουν στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος».

«Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η προσήλωση στο νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και η ανάληψη της κυριότητάς του αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών της αγοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και επομένως για τη δημιουργία θετικών επιδράσεων στις συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία» καταλήγει η επιστολή Ντράγκι.

Ολόκληρη η απάντηση του Μάριο Ντράγκι

«Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, κύριε Κούλογλου,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 21 Οκτωβρίου 2015.

Σε ό,τι αφορά στα ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις, εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας για αγορά στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP).

Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η καταλληλότητα των εν λόγω τίτλων ως εξασφαλίσεων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Καθότι η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου δεν πληροί προς το παρόν αυτό το κριτήριο, θα ήταν απαραίτητη η επαναφορά της παρέκκλισης (waiver) όσον αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης σε συνδυασμό με σθεναρή δέσμευση και συμμόρφωση προς ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Δεύτερον, για χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα όπως η Ελλάδα, η χρονική στιγμή ενδεχόμενων αγορών εξαρτάται από πρόσθετους παράγοντες που συνδέονται με τις αξιολογήσεις του προγράμματος.

Τρίτον, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα όρια αγορών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ισχύουν διαφορετικά όρια επί των τίτλων ορισμένου εκδότη και διαφορετικά όρια εκφραζόμενα ως ποσοστό επί της έκδοσης. Τα εν λόγω όρια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο λαμβάνει δεόντως υπόψη ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της αγοράς.

Όσον αφορά στην ερώτησή σας σχετικά με τη χορήγηση ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, εκπληρώνει την εντολή που της έχει ανατεθεί έναντι των 19 χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το Ευρωσύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούν να παρέχουν στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε αυτές να χρηματοδοτούν με τη σειρά τους την πραγματική οικονομία και ως εκ τούτου συμβάλλουν στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως άλλωστε αποτυπώνεται στις εξελίξεις στη ρευστότητα κεντρικής τράπεζας που έχει χορηγηθεί στις ελληνικές τράπεζες από τα τέλη του 2014.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η προσήλωση στο νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και η ανάληψη της κυριότητάς του αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών της αγοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και επομένως για τη δημιουργία θετικών επιδράσεων στις συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Με εκτίμηση
Μάριο Ντράγκι»

Newsroom ΔΟΛ