Ιδού πόσο εύκολη υπόθεση είναι η ψήφος των Αποδήμων

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Επειδή πολύ λόγος γίνεται -προσχηματικά- για τις δυσκολίες του να ψηφίζουν οι Απόδημοι Έλληνες ψηφοφόροι από εκεί όπου κατοικούν, με αποτέλεσμα αν και η Αναθεώρηση του Συντάγματος της 18ης Ιουνίου 2003 προβλέπει ρητά το δικαίωμα των εκλογέων “που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια” να ψηφίζουν “με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο”, οι κυβερνήσεις “περί άλλων τυρβάζουν”, παραθέτουμε το δελτίο αίτησης Κύπριου εκλογέα του εξωτερικού προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο όπου κατοικεί.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η εκδήλωση πρόθεσης ψήφου γίνεται με τη συμπλήρωση μιας τυπικής αίτησης που στέλνει στους ψηφοφόρους ο Πρέσβης της Κύπρου στη συγκεκριμένη χώρα και η οποία αίτηση έχει τα στοιχεία του ψηφοφόρου, υποσημείωση για τα σημεία στα οποία μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα καθώς και απόδειξη παραλαβής της αίτησης την οποία επιστρέφει βεβαιωμένη η πρεσβεία.

Το γιατί είναι τόσο δύσκολο τα ελληνικά κόμματα να αποφασίσουν να εφαρμόσουν ακριβώς το ίδιο για τους Έλληνες  Απόδημους ψηφοφόρους, είναι κάτι που -κάποτε- πρέπει να το εξηγήσουν.

Και βεβαίως οι Κύπριοι ψηφίζουν για τις γενικές βουλευτικές εκλογές, κι ούτε Περιφέρειες ούτε άλλα τεχνάσματα. Η ψήφος τους προσμετράται στην Επικράτεια όπως και κάθε άλλου Κύπριου ψηφοφόρου.

Στο αναμεταξύ, “για παρηγοριά” (!) παρουσιάζουμε το κείμενο της αίτησης των Κύπριων ψηφοφόρων.

Ambassadeur de Chypre à Paris S.E. M Marios LYSSIOTIS
Πρέσβυς : Η Α.Ε. ο κ, Μάριος ΛΥΣΙΩΤΗΣ

23 Rue Galilée 75116 PARIS

Tel : +33 (0) 1 47 20 67 77 , Fax: +33 (0) 1 40 70 14 68
E-Mail : ambrechypre@wanadoo.fr infochypre@wanadoo.fr

 

Φωτογραφία, από παλαιότερη σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για τον Απόδημο Ελληνισμό.