Η ομογένεια Γαλλίας για το εκπαιδευτικό ζήτημα των ελληνόπουλων / Fr

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Με ανοιχτή πρόσκληση της προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού, Ζέτας Θεοδωρίδη καλούνται οι γονείς, οι Σύλλογοι γονέων, οι εκπρόσωποι ελληνικών συλλόγων, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι επιστήμονες, οι ειδικοί στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου στις 25 Ιανουαρίου 2016  να συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα « Το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας».

ΓΝΩΜΗ: Η πρωτοβουλία αυτή, που έρχεται να θεραπεύσει (;) την αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας να ακούσει τις ανάγκες των Αποδήμων μαθητών και των γονέων τους, πριν προχωρήσει σε συγκρότηση Επιτροπής για την Εκπαίδευση των ελληνόπουλων στο εξωτερικό – και από την οποία Επιτροπή απουσιάζουν οι ομογενείς ειδικοί (!) αναμένεται να επεκταθεί σε άλλες Παροικίες, της Αμερικής, της Αυστραλίας και αλλού, ώστε ει δυνατόν να σχηματοποιηθούν οι θέσεις των ομογενών σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τους αφορά, καθώς και το μέλλον των παιδιών τους.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει να του αποσταλούν “ηλεκτρονικά” οι απόψεις των φορέων της ομογένειας, μέθοδος “γρήγορη”, αλλά αναποτελεσματική και χωρίς να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ζήτημα, αφού θα καταφθάσουν στο Υπουργείο φύρδην μίγδην προτάσεις τις οποίες ουδείς θα επεξεργαστεί σε βάθος και ουδείς θα αξιολογήσει, καθώς αυτό θα συνιστούσε από μόνο του μία χρονοβόρο διαδικασία, που δεν μπορεί να χωρέσει στα στενά πλαίσια της δίμηνης διάρκειας των εργασιών της Επιτροπής (Μάρτιος)…

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού χαρακτηρίζει, στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, την συγκέντρωση “επείγον ζήτημα”, ακριβώς  λόγω του λίγου χρόνου που απομένει μέχρι το Μάρτιο!  Αλλά μπορούν τέτοιας σημασίας και με τόσες ιδιαιτερότητες ζητήματα να τοποθετούνται σε πλαίσιο “κατεπείγοντος”;

Ούτε κρίνεται  εποικοδομητική -παρά μάλλον προσχηματική-  η θέση του Υπουργείου Παιδείας να του αποσταλούν “ηλεκτρονικά” οι θέσεις των φορέων της ομογένειας.

Έγκυροι περί τα εκπαιδευτικά κύκλοι τόνιζαν στην ΡΗΡ ότι θα έπρεπε σε πρώτη φάση με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών να γίνει η συζήτηση ενδο-ομογενειακά, να δημιουργηθεί ανά ομογενειακή παροικία  και ανά Κράτος η επεξεργασία των θέσεων και των ιδιαίτερων προβλημάτων και τα συμπεράσματα,  με συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις,  από τον οικείο Σύμβουλο Εκπαίδευσης και μια μικρή περί αυτόν ομάδα ειδικών ομογενών επιστημόνων, να κατατεθούν στο Υπουργείο ώστε να μην οδεύσουν οι αναγκαστικά ετερόκλητες (λόγω των επί μέρους ιδιορρυθμιών) θέσεις και ανάγκες στο καλάθι των αχρήστων όπως ακριβώς συνέβαινε με τις περιβόητες “Εκθέσεις” του Προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, (ΣΑΕ) που κατατίθεντο στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στο Κοινοβούλιο με κάθε επισημότητα και, την άλλη μέρα, κατέληγαν σε κάποιο συρτάρι από όπου κανείς ποτέ δεν τις αναζήτησε…

Δυστυχώς, η καλοπροαίρετη πρόταση της ΡΗΡ όπως είχε διατυπωθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, για ολιγόμηνη αναβολή των εργασιών της Επιτροπής, δεν απασχόλησε, φαίνεται, το Υπουργείο,  και έτσι ευρισκόμαστε μπροστά με μία νέα “αστοχία” στις σχέσεις μητροπολιτικού κράτους και ομογένειας. Μακάρι να διαψευσθούμε.

Ζέτα Θεοδωρίδη

Ζέτα Θεοδωρίδη

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ελληνικής κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων:

Table ronde sur “Le nouveau projet de loi pour l’enseignement de la langue grecque à l’étranger et les spécificités de la France” le 25 Janvier
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα « Το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας » 25 Ιανουαρίου

COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente – Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS

Invitation à la Table ronde sur “Le nouveau projet de loi pour l’enseignement de la langue grecque à l’étranger et les spécificités de la France.”
Lundi, 25 Janvier, 2016 à 19h30 à la Maison de la Grèce

Actuellement, le ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère des Affaires étrangères de la Grèce préparent un nouveau projet de loi pour l’enseignement de la langue grecque à l’étranger. Les travaux de la Commission ont commencé et seront terminés fin Mars 2016. Les organismes de la diaspora ont été invités à soumettre leurs propositions par voie électronique.
La Communauté Hellénique de Paris et des environs invite le parents d’élèves à une discussion ouverte ainsi que les associations de parents d’élèves, les enseignants des écoles, les représentants des associations grecques, les scientifiques spécialisés dans l’éducation et dans l’enseignement de la langue grecque. La Communauté Hellénique de Paris estime que cette réunion est nécessaire et sera la première étape pour recueillir vos propositions sur une des questions les plus importantes de la diaspora grecque.
Cette réunion revêt un caractère urgent à cause du peu de temps restant avant la fin des travaux de la Commission.
Nous comptons sur votre participation. Vous pouvez aussi nous adresser vos suggestions par mail, dans le cas où vous ne pourriez pas assister à la réunion.

Πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα « Το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας ».

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, 19:30 στο Ελληνικό Σπίτι

Αυτήν τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επεξεργάζονται νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Οι εργασίες της Επιτροπής έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016. Οι φορείς της ομογένειας έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά.
Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων καλεί σε ανοιχτή συζήτηση τους γονείς, τους Συλλόγους γονέων, τους εκπροσώπους ελληνικών συλλόγων, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους επιστήμονες, τους ειδικούς στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η Κοινότητα θεωρεί τη συνάντηση αυτή απαραίτητο πρώτο βήμα και περιμένει από όλους σας προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής ομογένειας.Πρόκειται γι α ένα επείγον ζήτημα λόγω του λίγου χρόνου που απομένει μέχρι το Μάρτιο.
Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθείτε στη συγκέντρωση.