Πρωτοβουλία της ΕΚΝΚ για τη μισή χιελιετία του Νεώτερου Ελληνισμού στη Νάπολη

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας έχει ανακηρύξει το 2016 ΕΤΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΚΟΡΕΝΣΙΟΣ στα πλαίσια των ομογενειακών εκδηλώσεων 2015/2018 για τη μισή χιελιετία του Νεώτερου Ελληνισμού στη Νάπολη [και με αφρομή τη συμπλήρωση 370 ετών από τον θάνατό του].
Ο Κορένσιος, μεγάλος Κυπαρίσσιος ζωγράφος 1558-1646 με Κυπριακές καταβολές,  υπήρξε ο παραγωγικότερος ομογενειακός ζωγράφος της Νάπολης και της ευρύτερης περιοχής από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου έως τα μέσα του 17ου αιώνα.
Ο Βελισάριος Κορένσιος, σύγχρονος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γεννημένος στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Κυπαρισσία, έχοντας και κυπριακή καταγωγή, έδρασε κατεξοχήν στην ισπανοκρατούμενη Νάπολη, όπου άφησε μια εξαιρετικά εκτεταμένη παραγωγή (νωπογραφικά σύνολα, ελαιογραφίες και σχέδια).
60e18-cea3ceaecebcceb1
Η υποστήριξη της ισπανικής Αυλής και των κυριότερων θρησκευτικών ταγμάτων της πόλης, του επέτρεψε την ανάληψη και την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού παραγγελιών για ευρείς ζωγραφικούς κύκλους, μεταξύ άλλων, στο Ανάκτορο της Νάπολης, στο Ενεχυροδανειστήριο, το δικαστικό μέγαρο της πόλης, σε μέγαρα ευγενών, όπως και στις εκκλησίες των ιησουιτών, των θεατίνων, των βενεδικτίνων, των ορατοριανών κ.ά. Με το έργο του αυτό, o «Belisario» –όπως ήταν γνωστός στην εποχή του–, συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της ζωγραφικής της Αντιμεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση της ναπολιτάνικης σχολής ζωγραφικής.
Οι φετινές Εκδηλώσεις για το ΕΤΟΣ ΚΟΡΕΝΣΙΟΣ  οργανώνονται σε συνεργασία με τους Δήμους Νάπολης και Τριφυλίας, τα Γενικά Αρχεία Κράτους στη Νάπολη και το Ωδείο της Νάπολης και με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας,  της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας (ΦΕΙ).
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι: Imma Ascione Δντρια Γενικών Αρχείων Κράτους Νάπολης, Nino Daniele αντιδήμαρχος Νάπολης, Elsa Evangelista δντρια Ωδείου Νάπολης, καθηγητής Marco Galdi πρόεδρος ΦΕΙ, καθηγητής Παναγιώτης Ιωάννου (Πανμιο Κρήτης), Παναγιώτης Α. Κατσίβελας δήμαρχος Τριφυλίας, Γιάννης Κορίνθιος στέλεχος της διασποράς (Πανμιο Καλαβρίας), Παύλος Κυπριανού πρόεδρος ΕΚΝΚ, Όλγα Νάσση πρόεδρος ΟΕΚΑΙ, Σωτήρης Παπαδημητρίου γραμματέας ΕΚΝΚ.
Το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων  στη Νάπολη έχει ως εξής:
  1. Τέσσερα Σαββατοκύριακα Μαΐου αφιερωμένα στη γνωριμία των έργων του Βελισάριου Κορένσιου στα πλαίσια των δημοτικών Εκδηλώσεων Maggio dei Monumenti 2016: ξεναγήσεις complesso Annunziata, Palazzo Reale, SS. Severino e Sossio, Archivio di Stato di Napoli, cappella Monte di Pietà, Gesù Nuovo, Santa Maria la Nova, Pietà dei Turchini, SS. Pietro e Paolo dei Greci, Certosa di S. Martino, Duomo di Salerno, duomo di Amalfi.
  2. Παραγωγή μονογραφικού βίντεο.
  3. Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου (άνοιξη 2016).
  4. Διεθνές Συνέδριο (φθινόπωρο 2016).
  5. Ανέβασμα στο Ωδείο της Νάπολης an Pietro a Majella της όπερας Belisario Corenzio, Dramma Serio in tre quadri, Musica di Clorindo Masciotta (Δεκέμβριος 2016.
  6. Εκδηλώσεις στην Κυπαρισσία.
  7. ‘Εκδοση Λευκώματος
  8. Διοργάνωση Έκθεσης σχεδίων