Πρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων με θέμα την Ελληνομάθεια στην Αυστραλία

Θα παρουσιαστούν στο 13ο Συνέδριο Εταιρίας Ελληνικών Σπουδών Αυστραλίας-Ν. ΖηλανδίαςlatrobeΠρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων απευθύνει η Εταιρία Ελληνικών Σπουδών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 13ο Συνέδριο του Οργανισμού, που θα λάβει χώρα από την 1η-4η Δεκεμβρίου του 2016 στο Πανεπιστήμιο La Trobe στη Μελβούρνη.

Το γενικό θεματολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, αφορά τις παρούσες συνθήκες τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο και στις ομογενειακές κοινότητες και στον χώρο των Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας. Οι εισηγητές καλούνται να συμπεριλάβουν στις εισηγήσεις τους πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

Πιο ειδικά, τα θέματα που καλούνται οι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς της ευρύτερης παροικίας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Ελληνικών Σπουδών, με την ευρύτερη έννοια του όρου, θα πρέπει να άπτονται των προγραμμάτων Σπουδών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και των διαφορετικών πτυχών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί που διδάσκονται και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.

Παράλληλα, αυτοί που θα καταθέσουν εισηγήσεις, μπορούν να εξετάσουν μέσα από αυτές την ελληνική οικονομική κρίση σε σχέση με την Διασπορά, είτε πρόκειται για την ανταπόκριση των ομογενών στις ανάγκες της Ελλάδας είτε για το νέο κύμα μεταναστών που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης, για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική ταυτότητα, στην εικόνα και θέση της Ελλάδας στη Διασπορά και γενικότερα στον κόσμο, αλλά και για τις κοινωνικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί εκεί.

Η καλλιτεχνική έκφραση της Διασποράς στον εικαστικό ή στο χώρο της λογοτεχνίας, είναι επίσης θέματα που οι εισηγητές μπορούν να εξετάσουν στις εισηγήσεις τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας Ελληνικών Σπουδών, οι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν περίληψη των εισηγήσεών τους, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 300 λέξεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση M.herodotou@latrobe.edu.au έως τις 14 Μαΐου του 2016, ενώ η παρουσίαση των εισηγήσεων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά.

Οι γλώσσες παρουσίασης των εισηγήσεων, αλλά και της περίληψης που οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν είναι η Ελληνική και Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα M.herodotou@latrobe.edu.au έως τις 14 Μαΐου του 2016, ενώ η παρουσίαση των εισηγήσεων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά. Οι γλώσσες παρουσίασης των εισηγήσεων, αλλά και της περίληψης που οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν είναι η Ελληνική και Αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα http//www.latrobe.edu.au/languages-and-linguistics/modern-greek-studies-association-conference-2016″>http://www.latrobe.edu.au/languages-and-linguistics/modern-greek-studies-association-conference-2016