Το νέο σχέδιο για τις ασφαλιστικές εισφορές – Τι θα ισχύει

Με βομβαρδισμό ανακοινώσεων το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να δείξει τι ακριβώς προβλέπει η πρόταση της κυβέρνηση για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, τονίζοντας πως αυτά δίνονται στη δημοσιότητα μετά την άρνησή τους να προσέλθουν σε διάλογο.

Το υπουργείο επισημαίνει πως παρά το γεγονός πως όσοι είναι παράλληλα και ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί, αυτοί καλύπτουν σχεδόν τα δύο τρίτα των εισφορών τους προς το ταμείο των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματικών, με εξαίρεση το Ταμείο των Νομικών.

Αυτό ακριβώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, δείχνει την αδυναμία καταβολής εισφορών που υπολογίζονται στη βάση οικονομικού και όχι πραγματικού εισοδήματος, με αποτέλεσμα οι δύο από τους τρεις κλάδους του Ταμείου είναι ελλειμματικοί.

Συγκεκριμένα, ο κλάδος σύνταξης του ταμείου Νομικών το 2015 παρουσίασε έλλειμμα 68 εκατομμύρια ευρώ και ο κλάδος σύνταξης του ΤΣΑΥ είχε 53 εκατομμύρια έλλειμμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει σχετικά με τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών ότι από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Όπως επισημαίνεται η βασική διαφοροποίηση του νέου συστήματος έγκειται, συνεπώς, όχι στα ποσοστά των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αλλά στη βάση υπολογισμού τους που δεν είναι πλέον εισόδημα εικονικών κλάσεων, που αυξανόταν ανάλογα με τα έτη στο επάγγελμα, αλλά το πραγματικό. Τα ποσοστά δε αυτά είναι τα ίδια με τα ποσοστά των μισθωτών, όπως πρέπει να γίνεται σε ένα ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρχουν μεταβιβάσεις από τον κλάδο που έχει μεγαλύτερο συντελεστή σε αυτόν που έχει μικρότερο, με άλλα λόγια επιχορήγηση της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων από τους μισθωτούς.

Όπου δεν υπάρχει άλλη ασφαλιστική επιβάρυνση, δηλαδή εισφορά για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ, ο νέος τρόπος υπολογισμού καταλήγει σε μικρότερες εισφορές για όλους όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 Ευρώ το χρόνο, που είναι η μεγάλη πλειονότητα., Μόνο το 11% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Βελτιωτικές και μεταβατικές προτάσεις του Υπουργείου

Για τις ευάλωτες κατηγορίες από την αρχή ο νόμος προέβλεπε ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται με μπλοκάκια θα καταβάλλουν το 6,5% των εισφορών και οι εργοδότες τους το υπόλοιπο. Και επισημαίνει χαρακτηριστικά το υπουργείου πως για τους νέους επιστήμονες ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα, ώστε να σταματήσει το brain drain και να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Για αυτούς, λοιπόν, για τα πρώτα πέντε χρόνια από την έναρξη του επαγγέλματος, θα ισχύει ειδική ασφαλιστική κλάση, ίδια για αυτή των αγροτών: θα καταβάλλουν 786 Ευρώ το χρόνο για τα πρώτα δύο έτη και 954 για τα άλλα τρία για την κύρια σύνταξη. Όσοι από αυτούς είναι σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος θα μπορούν, με αίτηση τους, να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής κάθε εισφοράς.

Για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στους εκπροσώπους τους, το Υπουργείο προτείνει μια μεταβατική περίοδο τριών ετών κατά την οποία οι νέες εισφορές θα έχουν μια σημαντική μείωση, που ξεκινά από 50% για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κλιμακωτά ανά 1% για κάθε πρόσθετα 1000 Ευρώ εισοδήματος, ώστε να είναι, π.χ. 40% για όσους έχουν εισόδημα 20.000, 30% για όσους έχουν εισόδημα 30.000 κ.οκ. Στο τέλος της μεταβατικής αυτής περιόδου θα επανεξετασθούν συνολικά οι συντελεστές, ενόψει της απόδοσης τους και του κατά πόσο συνεισέφεραν στην αύξηση της εισφοροδοτικής βάσης.

Με αυτόν τον τρόπο το 66% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τους μετά από την καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το υπουργείο αναφέρει επίσης πως άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους συλλόγους των ελεύθερων επαγγελματικών εξετάζονται θετικά. Σε αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται η πρόταση όσοι έχουν συμπληρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης να μπορούν, με αίτηση τους, να παραμένουν ασφαλισμένοι καταβάλλοντας μειωμένες εισφορές που δεν θα προσαυξάνουν το ποσοστό αναπλήρωσης της μελλοντικής τους σύνταξης, ή η πρόταση εφάπαξ και επικουρική να χορηγούνται από επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία ανά κλάδο, ώστε να μειωθεί η σχετική υποχρεωτική ασφαλιστική επιβάρυνση (προφανώς λαμβάνοντας πλήρη μέριμνα για την καταβολή των συντάξεων των νυν επικουρικών συνταξιούχων).

Πραξιτέλης Σαραντόπουλος

newsIt.gr