Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Τα μαθήματα του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό» (http://diadromes.greek-language.gr) ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2016.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εμπλεκόμενοι στη διδαχή ή/και ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που είναι:

– απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων

– απόφοιτοι Ελληνικής Φιλολογίας

– απόφοιτοι Θεολογικών Σχολών

– απόφοιτοι ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικών ή ισότιμων ξένων πανεπιστημίων.

– υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το νομικό πλαίσιο των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα των εγγραφών.

kores

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες, αν δεν είναι φυσικοί ομιλητές, πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο Ελληνομάθειας Γ2, αποδεικνυόμενη: είτε με τη φοίτησή τους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οκτώ (8) ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει από 3 ως 4 Κεφάλαια και οι περιοχές που καλύπτονται είναι:

I. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων

II. Διδασκαλία της Γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς

III. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά

IV. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

V. Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)

VI. Όψεις της γλώσσας

VII. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή

VIII. Όταν οι Πολιτισμοί Συνομιλούν στο Σχολείο: Ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Aίτηση συμμετοχής στον ιστοχώρο: www.greek-language.gr/routes.

Στοιχεία επικοινωνίας: 2313331541 & 2310805507 (ώρες πληροφόρησης: 13.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες).