Μια άλλη πολιτική για την οργάνωση των Ελλήνων του εξωτερικού

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ενίσχυση της παρουσίας του Απόδημου Ελληνισμού στο εξωτερικό.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Για την ενίσχυση της παρουσίας του αποδήμου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο εξωτερικό, αποτελεί η ενίσχυση της δημοκρατικής αυτο-οργάνωσης του.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ πολιτική για τον απόδημο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν στηρίζεται σε μία ισχυρή αυτοοργάνωση.

giannaki11

Κατερίνα Γιαννάκη.

ΣΗΜΕΡΑ, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 3.000 οργανώσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό, Ομοσπονδίες, κοινότητες, εθνικοτοπικές οργανώσεις, ενορίες, διάφοροι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, αθλητικοί, φιλλελλήνων, συνομοσπονδίες,δίκτυα επιχειρηματειών, νεέων, επιστημόνων ,καλλιτεχνών,εμπορικά επιμελητήρια,σχολεία ,εργαστήρια ελληνικής γλώσσας.

ΑΠΟ το σύνολο των ομογενειακών οργανώσεων οι λαϊκές κοινότητες πρέπει νααποτελούν τις βασικές οργανώσεις στις οποίες συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συσπείρωσης όλων των ΕΛΛΗΝΩΝ και που μπορούν να λειτουργούν και σαν τόποι συλλογικής πολιτιστικής άμυνας και δημιουργίας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΤΟ εξωτερικό πρέπει να είναι αυτόνομες από κυβερνητικές, εκκλησιαστικές και κομματικές εξαρτίσεις,για να μπορεί η κάθε μια να αποτελέσει τον χώρο δημιουργίας και έκφρασης της ποικιλίας των ενδιαφερόντων, δραστηριοτήτων και ικανοτήτων των μελών της αλλά και όλων των Ελλήνων της περιοχής.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ μπορεί και πρέπει να αποτελούν αυτόνομα κέντρα διατήρησης και προβολής στην ζώνη τους της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού όπως και συλλογικού, Πρεσβευτές των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ οφείλει να υποστηρίξει τις δημοκρατικές οργανώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με συγκεκριμένηπολιτική της οποίας τα βασικότερα στοιχεία θα πρέπει να είναι:

1.Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ των Ελληνικών κοινοτήτων και ομοσπονδιών ως την ενιαία δημοκρατική πολιτιστική και πολιτική οργάνωση και εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους στην επεξεργασία της ελληνικής πολιτικής για τον απόδημο Ελληνισμό και στις αποφάσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

2. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την λειτουργία των κοινοτήτων. Η ελληνική πολιτείαθα πρέπει να συμβάλλει παράλληλα με τις προσπαθειες των κοινοτήτων στην απόκτηση αυτός της υποδομής η οποία θα υπαρχει για όλους τους Έλληνες της περιοχής και για τις άλλες δημοκρατικές ελληνικές οργανώσεις.

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ της διακοινοτικής οργάνωσης των ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για την συσπείρωση τους σε ανώτερα δευτεροβάθμια όργανα.

ΣΤΟ μεγάλο αυτό θέμα της αυτο-οργάνωσης του Αποδήμου Ελληνισμού τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά των αποδήμων, δεν αρκούν όμως. ΣΗΜΕΡΑ ένα μεγάλο τμήμα των Ελλήνων της διασποράς (sic) βρίσκεται εκτός των οργανωμένων εκφάνσεων του Απόδημου Ελληνισμού. ΠΟΛΛΕΣ φορές η μαζικοποίηση των κοινοτήτων περιορίζεται από λαθεμένες ενέργειες στελεχών των ίδιων των μαζικών οργάνων/αριβισμός, παραγοντισμός,στείρα παραταξικοποίηση και κομματισμός/ όπως και λαθεμένες επεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας, της εκκλησίας που δυστυχώς εξακολουθεί να παρεμβαίνει απαράδεκτα στα εσωτερικά ζητήματα κοινοτήτων δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Η ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να καταστήσει τον απόδημο ελληνισμό,ειδικά στις χώρες που αυτός είναι πληθυσμιακά ισχυρός,μοχλό ανάπτυξης και προόδου.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ που αυτή η οργανωμένη δραστηριότητα εμπεριέχει επιτρέπει στον Απόδημο Ελληνισμό να παίξει σημαντικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι αρκετών χωρών υποδοχής, με αποτέλεσμα την ανάδειξη πολλών Ελλήνων σε υψηλά πολιτικά αξιώματα //δήμαρχοι, βουλευτές,γερουσιαστές//με προφανή οφέλη για την ΕΛΛΑΔΑ.

ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

21 Φεβρουαρίου 2016