Αποκλειστικό: Ομογενειακή ακαδημαϊκή Επιτροπή για τα θέματα της γλώσσας!

Αθήνα. Ακαδημαϊκή Επιτροπή, συγκροτημένη από έμπειρους ομογενείς εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς,  έχει συσταθεί, με σκοπό να συμβάλει, συμβουλευτικά,   στα θέματα της ελληνικής εκπαίδευσης και στα προβλήματα του Έλληνα εκπαιδευτικού στην Ομογένεια της Αμερικής. Αυτό δήλωσε, από την Νέα Υόρκη, στην Panhellenic post ο Πρόεδρος του αρχαιότερου Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Ο Προμηθεύς”, Δημοσθένης Τριανταφύλλου.
Ο κ. Δημοσθένης Τριανταφύλλου.

Ο κ. Δημοσθένης Τριανταφύλλου.

Η σύνθεση της Επιτροπής καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξει, θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Αναλυτικότερα, η δήλωση του κ., Τριανταφύλλου έχει ως εξής:
“Μόλις διάβασα το εύστοχο άρθρο σας για την εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της προσπάθειάς μας.
Η εκδήλωση αυτή σχεδιάζουμε να γίνει η νέα πνευματική γέφυρα  για την εκπαίδευση και πολιτισμό μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας .
Έχει συγκροτηθεί  συμβουλευτική Ακαδημαϊκή Επιτροπή , που θα ανακοινωθεί προσεχώς, από έμπειρους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς της Ομογένειας με σκοπό να συμβάλουμε συμπληρωματικά αλλά και με τις δικές μας γνώσεις και δημιουργική λογική και ελεύθερη επιστημονική σκέψη και προσέγγιση στα θέματα της ελληνικής εκπαίδευσης και τα προβλήματα του Έλληνα εκπαιδευτικού στην Ομογένεια της Αμερικής.
Σκοπός η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και η οικονομική συμμετοχή της Ομογένειας στην καθολική προσπάθεια που αρχίζει και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού για την εφαρμογή πρακτικών λύσεων των θεμάτων της ελληνικής εκπαίδευσης της Ομογένειας της Αμερικής.
Ελπίζουμε ότι το νέο δημιουργικό πνεύμα που θα εμφανιστεί στην 40ή αυτή επετειακή εκδήλωση του ” Προμηθέα” την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου θα θέσει τα θεμέλια και και την πυρηνική ώθηση για ένα καλύτερο μέλλον.
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η προσπάθεια μας είναι έκφραση ελεύθερης σκέψης και γνήσιου ενδιαφέροντος με πρόθεση να αξιοποιήσει την πνευματική και οικονομική δύναμη και την εκπαιδευτική εμπειρία της Ομογένειας για το καλό της Ομογένειας και του Ελληνισμού γενικά στο χώρο της εκπαίδευσης”.
ΡΗΡ