ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η πρόταση του προέδρου της διακομματικής Επιτροπής Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς (sic) Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, να εκλέγονται ως Βουλευτές Επικρατείας 12 ομογενείς, θα μπορούσε να έχει ένα κατ΄ αρχήν ενδιαφέρον –πέραν των συνταγματικών προβλημάτων που παρουσιάζει-  εάν δεν αποτελούσε φοβόμαστε, μαζί με την περίφημη «προϋπόθεση» της απογραφής των Αποδήμων, τον Δούρειο Ίππο για την μηδέποτε υλοποίηση της συνταγματικής πρόνοιας της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων.

Βέβαια, η πρόταση δεν είναι πρωτότυπη. Ο θεσμός των 12-15 Βουλευτών Επικρατείας  συστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αμέσως μετά την αυτοκατάρρευση της χούντας, ακριβώς για να μπουν στα ψηφοδέλτιά εξέχοντες επιστήμονες, καταξιωμένες προσωπικότητες Ελλήνων που διέπρεπαν στο εξωτερικό, αλλά και προσωπικότητες που δεν θα ήταν διατεθειμένες διαφορετικά, να εμπλακούν στην πολιτική.

Δυστυχώς και σ΄ αυτό το μέτρο, εισήλθε γρήγορα ο κομματισμός και αλλοίωσε την υφή του. Σε σημείο, μάλιστα, που  ο  Απόστολος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής, να διακηρύξει: «Φοβούμαι ότι στο μέλλον θα ευρίσκονται εις την αίθουσαν αυτήν βουλευταί της Επικρατείας πρόσωπα τα οποία δεν θα έχουν ούτε το κύρος, ούτε την αξίαν, ούτε την αίγλην τινών εκ των εισελθόντων κατά την πρώτην εφαρμογήν του θεσμού»…

Εάν, ως υπόθεση εργασίας, αποκλείσουμε προς στιγμή την εμφανή σκοπιμότητα της προτάσεως, τότε θα έπρεπε κανείς να ερευνήσει τι ακριβώς είναι αυτό που προτείνει ο κ. Τριαναταφυλλίδης. Προτείνει τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή, να προωθούν σε εκλόγιμες θέσεις στα Ψηφοδέλτια της Επικρατείας ομογενείς υποψηφίους. Οι οποίοι, όμως, αφού δεν θα διαθέτουν δυνατότητα ψήφου από την κατοικία τους οι Απόδημοι, θα εκλέγονται με βάση τη δοτή σειρά που θα καταλαμβάνουν στα ψηφοδέλτια, αποκλειστικά από τις ψήφους των Ελλήνων ψηφοφόρων και, μάλιστα, όχι ονομαστικά, αλλά σύμφωνα με το λεγόμενο «εκλογικό μέτρο»…»

Γεννάται, όθεν το ερώτημα: Γιατί στην πρόσφατη συνέντευξή του στην «Φωνή της Ελλάδος», από την Ουγγαρία όπου βρέθηκε αυτές τις μέρες, ο κ. Τριανταφυλλίδης, είπε ότι αυτοί θα ψηφίζονται  με επιστολική ψήφο; Επιστολική ψήφος σημαίνει, ψήφος Αποδήμων Ελλήνων…

Ο ίδιος, μάλιστα, αποκάλεσε την ιδέα «μεταβατική περίοδο» μέχρι την δια νόμου εφαρμογή της  συνταγματικής επιταγής, δηλαδή της ψήφου των εκτός Επικράτειας Ελλήνων ψηφοφόρων «με όποιο πρόσφορο μέσο».

Αν δεν πρόκειται περί λεκτικού λάθους, τι ακριβώς είναι αυτό που τελικά προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικής Διασποράς; (sic)

Σε  κάθε περίπτωση, η προσέγγιση που κάνει ο κ. Τριανταφυλλίδης στο θέμα της ψήφου των Αποδήμων είναι εκτός της συνταγματικής πρόνοιας και εκτός της αξίωσης των Αποδήμων Ελλήνων να μην είναι Έλληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας!

Ας το ξεκαθαρίσουμε: Το Σύνταγμα (άρθρο 51) προβλέπει την «άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια». Το πώς και το μέσο θα το ορίζει ο σχετικός Νόμος. Δεν αναφέρει το Σύνταγμα εκλογή ομογενών βουλευτών, δεν δίνει ψήφο στους ομογενείς ούτε μιλά για Περιφέρειες Εξωτερικού.

Ποιοι, λοιπόν, θα ψηφίζουν; Εδώ ο κ. Τριανταφυλλίδης εισάγει «καινά δαιμόνια». Αφενός,  μεθοδεύει την ανάμειξη της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) για την απογραφή του εκτός Ελλάδος Ελληνισμού και, αφετέρου, συστήνει Επιτροπή Ακαδημαϊκών προκειμένου να γνωματεύσουν ποιοι απόδημοι δικαιούνται να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές.

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ακαδημαϊκών, άποψή μας είναι ότι δεν έχει αντικείμενο εργασίας. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Ψηφίζουν «οι εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια». Τελεία. Και παύλα. Η Επιτροπή τι θα διερευνήσει; Ποιοι είναι ψηφοφόροι;

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι Έλληνες ψηφοφόροι οι οποίοι συγκροτούν το εκλογικό σώμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι:

Ελληνική ιθαγένεια: ψηφίζουν στις εκλογές όσοι έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, είναι δηλαδή Έλληνες πολίτες. Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν και οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Ηλικία: Από το 1983 με νόμο, δικαίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες που είναι 18 ετών και άνω, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες. Σύμφωνα με το νόμο, «η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο».

Ποιοι έχουν ελληνική ιθαγένεια;  Αυτό το καθορίζει  ο κώδικας της ελληνικής ιθαγένειας:

Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Καθένας έχει δικαίωμα να εγγραφεί μόνο μια φορά σε έναν εκλογικό κατάλογο.

Με το Ν.2623/98 ανασυντάχθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι με βάση τα δημοτολόγια. Συνεπώς, οι μεταβολές που συντελούνται στα δημοτολόγια καταχωρούνται αυτόματα και στους εκλογικούς καταλόγους.

Επίσης με το νόμο αυτό:

  • Καταργήθηκαν τα εκλογικά βιβλιάρια και οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου τους ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
  • Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.
  • Καταργήθηκαν οι ενορίες και αντικαταστάθηκαν από τα εκλογικά διαμερίσματα.
  • Σε κάθε εκλογέα έχει αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός που είναι μοναδικός και παραμένει ο ίδιος δια βίου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες και κάθε άλλη χρήση αυτού απαγορεύεται και τιμωρείται.
  • Οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο Δήμο από αυτόν, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να μεταδημοτεύσουν σε αυτόν, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω μεταβολές και διαδικασίες ισχύουν και για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας.

Επομένως, ξέρουμε ποιοι Απόδημοι δικαιούνται να ψηφίζουν. Οι Έχοντες Ελληνική ταυτότητα ή ελληνικό Διαβατήριο και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι καταχωρημένοι…

Άλλωστε ό,τι ισχύει για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εκτός Επικράτειας την ημέρα της ψηφοφορίας, μπορεί να ισχύσει και για τους Ελληνες απόδημους ψηφοφόρους.

‘Οσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο και τυχόν έχουν τα νόμιμα προσόντα να εγγραφούν εκ των υστέρων, η διαδικασία είναι επίσης θεσμοθετημένη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

    * Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)

    * Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).

    * Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)

    * Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων

    * Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)

    * Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)

    * Δύο φωτογραφίες.

    * Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

    * Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.

    * Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.

    * Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.

    * Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου

    * Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.

Ώστε, ποιους ακριβώς θα απογράψει η Επιτροπή του Κ. Τριανταφυλλίδη;  Οι Απόδημοι που είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν. Όσοι δεν είναι, αλλά μπορούν και θέλουν να εγγραφούν, καταθέτουν τα δικαιολογητικά και ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ τους καταγράφουμε! Τα Προξενεία καταρτίζουν τους εκλογικούς καταλόγους. Όπως γίνεται και με τους ναυτικούς μας. Οι ομογενείς, τρίτης και τέταρτης γενιάς, ούτε μπορούν ούτε και θέλουν να ψηφίσουν στις ελληνικές εκλογές!

Άρα “άνθρακες” η απογραφή. Άλλωστε, σοβαρά πιστεύουν ότι θα υπάρξουν ομογενείς να δηλώσουν –και μάλιστα δίχως κίνητρο, όπως σωστά μας έλεγε πηγή που δεν θέλει να κατονομασθεί- «το προσωπικό τους, το πολιτικό τους, το κοινωνικό τους, το επαγγελματικό τους και το μορφωτικό τους προφίλ»; (Δες συνέντευξη Τριανταφυλλίδη «Φωνή της Ελλάδος»).

Βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε, το Υπουργείο Εσωτερικών ή Εξωτερικών  θα όφειλε χρόνια τώρα, διακριτικά να έχει ήδη απογράψει τους εκτός Ελλάδος Έλληνες. Αλλά για άλλους (εθνικούς) λόγους και με άλλες  μεθόδους. Αλλά κάθε σχετική προσπάθεια που ξεκινούσε έμενε στη μέση και εξ αιτίας της αντικειμενικής δυσκολίας του εγχειρήματος και λόγω της ελληνικής τσαπατσουλιάς, που έφερε κορυφαίο επιστήμονα του εξωτερικού να λέει «εγώ δεν ξαναβάζω  ποτέ τ΄ όνομά μου σε ελληνικό δελτίο απογραφής»…

Ώστε, στην πραγματικότητα, επί του προκειμένου, το μοναδικό  που μένει να αποφασιστεί, είναι το πόσα συνεχόμενα χρόνια θα πρέπει να απουσιάζουν από την Ελλάδα οι απόδημοι για μην δικαιούνται  να ψηφίσουν. Άλλες χώρες έχουν το όριο απουσίας στα 10 χρόνια. Άλλες στα 20.

Αλλά αυτό είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ απόφαση και όχι διεργασία κάποιας Επιτροπής…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ είναι και η ψήφος από το εξωτερικό, καθεαυτή. Η Νέα Δημοκρατία  το 2009 ως ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είχε καταθέσει Σχέδιο Νόμου για την ψήφο των Αποδήμων.  Δεν το ψήφισε τότε η αντιπολίτευση, ανάμεσα στα κόμματα της οποία ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα πάλι η Νεα Δημοκρατία έχει καταθέσει Σχέδιο Νόμου για την ψήφο των Αποδήμων.  Το Προεδρείο της Βουλής δεν το φέρνει καν προς συζήτηση!

Η Νέα Δημοκρατία εισηγείται το αυτονόητο κατά το Σύνταγμα. Κάθε Έλληνας ψηφοφόρος που την ημέρα των εκλογών βρίσκεται εκτός, να μπορεί να ψηφίζει από εκεί όπου βρίσκεται. Όπως ακριβώς οι ναυτικοί και οι ετεροδημότες.

Αυτό χρειάζονται πραγματικά και αυτό ζητούν οι Απόδημοι Έλληνες. Όλα τα άλλα, το γράψαμε και στη αρχή, είναι «Δούρειος Ίππος» που κρύβει μέσα του όσους στην πραγματικότητα ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να δουν τους Έλληνες να ψηφίζουν από το εξωτερικό. Τους θεωρούν «ανεξέλεγκτους» κομματικά. Και αυτό τους φοβίζει.

Ας αποφασίσουν να κάνουν «το πρώτο μέγα βήμα». Και αργότερα, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέπουν, διευρύνουν το μέτρο. Ορίζουν επιστολική ψήφο, ηλεκτρονική ψήφο ή και Περιφέρειες για εκλογή Αποδήμων (που έχουμε εξηγήσει με άλλο σημείωμά μας ότι αυτό είναι ανέφικτο και άχρηστο).

Δεν χρειάζεται, επομένως, ο κ. Τριανταφυλλίδης να …ευχαριστεί παραπλανητικά τη Νέα Δημοκρατία που δήθεν «μετά σαράντα χρόνια σήμερα που βρέθηκε στην αντιπολίτευση θυμήθηκε την ψήφο των Αποδήμων»!

Εκείνο που χρειάζεται είναι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να πάρει την πολιτική απόφαση να συνεννοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και, κυρίως, με τη ΝΔ (οι ψήφοι τους ξεπερνούν τους 200)  να συν διαμορφώσουν το Νόμο  και να τον ψηφίσουν. Ας αποδείξουν, έστω και για μια μόνη φορά, ότι όταν αναφέρονται στον Απόδημο Ελληνισμό και τους Ομογενείς εννοούν πραγματικά τη συναίνεση και την ομοψυχία. Και πως δεν είναι «τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα».

Διότι αυτά, κ. Τριανταφυλλίδη, είναι επιλήψιμα και όχι «η καρδιά» που χτυπάει παντού όπου υπάρχει και ένας, έστω, Έλληνας!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.