Το ΣΑΕ Ωκεανίας «ζει»! Προτάσεις στην ελληνική κυβέρνηση για θέματα των αποδήμων Ελλήνων

Με συμμετοχική δεκάδων αντιπροσώπων ομογενειακών οργανισμών μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, από τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, αντιπροσώπων του Δικτύου Νεολαίας του ΣΑΕ Ωκεανίας και παρατηρητών, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακής, 26 Ιουνίου 2016 στην Κυπριακή Κοινότητα Σύδνεϋ.

sae

Παλαιότερη φωτογραφία μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας. Πρώτος από δεξιά, ο Συντονιστής ΣΑΕ Ωκεανίας Γιώργος Αγγελόπουλος.

Στην Συνέλευση προήδρευσε ο συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, Γιώργος Αγγελόπουλος, με τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Γιάννη Μπέλλα, αναπληρωτή συντονιστή, από τo Brisbane, Δημήτρη Κανελλάκο, γραμματέα, από την Μελβούρνη, Μιχάλη Χριστοδούλου, ταμία από το Σίδνεϊ, Ελένη Καλυμνίου, μέλος, από την Μελβούρνη και με την παρουσία της Dina Malaxos, αντιπροσώπου της λογιστικής εταιρείας Rothsay Chartered Accountants.

Της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ωκεανίας και θέματα που άπτονται άμεσα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεάνιας έκανε αναφορά για τις δραστηριότητες τού ΣΑΕ Ωκεανίας για τον χρόνο που πέρασε, τις επαφές με οργανισμούς, ιδιώτες και υπηρεσίες για θέματα της ομογένειας, για την ενίσχυση των Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας και του Ομογενειακού Ταμείου Έκτακτων Αναγκών (ΟΤΕΑ) καθώς επίσης για τις επαφές του Συντονιστικού Συμβουλίου τον περασμένο Μάρτη στο Σίδνεϊ, με τον διευθυντή της ΓΓΑΕ κ. Μιχάλη Κόκκινο, όπου έγινε ενημέρωση για την πορεία του ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ωκεάνιας και ανταλλάχθηκαν απόψεις για το νέο νομοσχέδιο για την οργάνωση του ΣΑΕ και για τα άμεσα και έμμεσα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ομογένεια.

Από τον συντονιστή και τα μέλη του Συμβουλίου, τονίστηκε, επίσης, η πολύχρονη στασιμότητα και αδράνεια της ελληνικής Πολιτείας για την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τη νέα οργάνωση του ΣΑΕ που έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση του θεσμικού οργάνου στην οργανωμένη και μη ομογένεια και ανταλλάχθηκαν απόψεις με τους αντιπροσώπους, με πολλά ερωτηματικά για το εάν πράγματι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον της ελληνικής Πολιτείας για την αντιπροσώπευση της ομογένειας μέσα από ένα θεσμικό όργανο εκλεγμένο από την ίδια την ομογένεια.

Στη συνέχεια και μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και συγκεκριμένων προτάσεων για το ΣΑΕ και ομογενειακά θέματα αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης.

*Το ΣΑΕ μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ξανά ως ένα χειραφετημένο πολιτικά όργανο του απανταχού ελληνισμού, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο ρόλο του που όπως αυτός απορρέει από τις συνταγματικές επιταγές και θα απέχει από κομματικούς εναγκαλισμούς και οικονομικές εξαρτήσεις.

*Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου για την οργάνωση του ΣΑΕ και με την συμβολή και άποψη της ομογένειας.

*Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής προτείνει τη λειτουργία ΚΕΠ στελεχωμένων με ομογενείς υπαλλήλους στα μεγάλα κέντρα της ομογένειας στεγαζόμενα στα προξενεία και τις πρεσβείες μας και κάποια εξ αυτών να λειτουργήσουν άμεσα πιλοτικά σε μεγάλες, κεντρικές Κοινότητες.

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Με τη διαβούλευση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού και τη ψήφιση του σχετικού νόμου το 2011, δημιουργήθηκε εκείνο το νομικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη την πολυσπερμία των εκπαιδευτικών συστημάτων στον κόσμο σε συνδυασμό με τις ανάγκες της ομογένειας ανά ήπειρο και χώρα αλλά και την κυρίαρχη τάση των αποδήμων για μόνιμη εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του νόμου με διορθωτικές αλλαγές λόγω των νέων ροών ελλήνων μεταναστών. Στο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό που ξεκίνησε ηλεκτρονικά θα πρέπει οι φορείς και όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Ωκεανίας να εκφράσουν τις απόψεις τους για την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες με τα σημερινά δεδομένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής ενθαρρύνει και στηρίζει την επιχειρηματικότητα των ομογενών από και προς την Ελλάδα. Είναι αναγκαία η δημιουργία άμεσα πολύ-λειτουργικής υπηρεσίας που να παρέχει σε σύντομο χρόνο ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Ομογενείς επιχειρηματίες και θα απλοποιεί την γραφειοκρατία.

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Το ΣΑΕ Ωκεανίας και άπω Ανατολής με την ευκαιρία συζήτησης από τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας για την αλλαγή του εκλογικού νόμου επανέρχεται για μια ακόμα φορά στο θέμα της «Ψήφου των αποδήμων».

Η θέση του ΣΑΕ όπως παλαιοτέρα κατατέθηκε ολοκληρωμένη στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής πολιτείας, επιβεβαιώνεται εκ νέου ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία:

1. Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ψήφου στις εθνικές εκλογές από τους τόπους διαμονής των Ελλήνων του εξωτερικού.

2. Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο και κάλπη.

3. Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στην βουλή των Ελλήνων που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των πέντε Ηπείρων.

4. Θεωρείται αναγκαία η έναρξη διαδικασίας για την καταγραφή των εν δυνάμει αποδήμων σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από τις κατά τόπους διπλωματικές αρχές.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις και προτάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου για την έναρξη της διαδικασίας για την Οργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας στο Σύδνεϋ στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων του και στη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) / σώμα ομότιμων καθηγητών για τον εμπλουτισμό και από την περιφέρειά μας στο υπό σύσταση μητρώο Ελλήνων της Διασποράς που θα τυπωθεί και θα παρουσιαστεί αργότερα από το ΑΠΘ.