Οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με ή χωρίς επιμίσθιο

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια αποσπάσεις εκπαιδευτικών με ή χωρίς επιμίσθιο,  καθώς και οι παρατάσεις αποσπάσεων  σε σχολεία του εξωτερικού.

Επίσης ανακαλούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών με γάμο στη χώρα που υπηρετούν , προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των οικογενειών τους.

Για να δείτε τις αποσπάσεις πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις αποφάσεις:

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου (περιοχή Στουτγάρδης), λόγω συζύγου μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες της Αυστραλίας, ύστερα από αίτησή της, χωρίς τις τακτικές αποδοχές και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Αυστραλίας

Απόσπαση εκπαιδευτικών, στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Νέας Υόρκης {περιοχή Ν. Αμερικής), από το σχολικό (ν. ημισφαιρίου) έτος 2017

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για ένα (01) σχολικό έτος (2016-2017), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου, με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία (03) σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βερολίνου, με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία (03) σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Καΐρου, για τρία (3) σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους.

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Καΐρου, για ένα (1) σχολικό έτος (2016-2017), χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους  

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βερολίνου, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για ένα (01) σχολικό έτος (2016-2017), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικού κλ.ΠΕ70 στην Αίγυπτο, για ένα (01) σχολικό έτος 2016-2017, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Σ.Γ. Μαριούπολης, για ένα σχολικό έτος (2016-2017) χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικών στην Τουρκία, για τρία (03) σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Αλβανίας, από το σχολικό έτος 2016-2017 με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικού στην Τουρκία, για ένα (01) σχολικό έτος 2016-2017, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικών, κλ.ΠΕ70 στην N.Αφρική, για ένα (01) νοτιοαφρικανικό σχολικό έτος ( 2017 ), χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Απόσπαση εκπαιδευτικών, κλ.Π.Ε.11, κλ.Π.Ε.04 στην Λ. Δ. Κονγκό και κλ.Π.Ε.01 , κλ. Π.Ε.02 στην Αιθιοπία για τρία (03 ) σχολικά έτη 2016-2017 2017-2018 και 2018-2019 με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

Απόσπαση εκπαιδευτικών, κλ.ΠΕ03 και κλ.ΠΕ70 στην Λ. Δ. Κονγκό, για ένα (01) σχολικό έτος 2016-2017, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

Απόσπαση εκπαιδευτικoύ, κλ.Π.Ε.06, στην Ζιμπάμπουε, για το σχολικό έτος 2017 , της ως άνω χώρας, χωρίς τις τακτικές αποδοχές, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ύστερα από αίτησή της.

Απόσπαση εκπαιδευτικών, κλ. Π.Ε.02, κλ.Π.Ε.60 και κλ.Π.Ε.70 στην N.Αφρική, για τρία (03) νοτιοαφρικανικά σχολικά έτη ( 2017, 2018 και 2019 ), με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

Απόσπαση εκπαιδευτικoύ, κλ.Π.Ε.06, στην Ν. Αφρική, για το σχολικό έτος 2017 , της ως άνω χώρας, χωρίς τις τακτικές αποδοχές, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ύστερα από αίτησή της.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο, για ένα έτος

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής Ντίσελντορφ (περιοχής ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου Βερολίνου), χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, για ένα (1) σχολικό έτος (2016-2017)

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, για τρία (3) σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019)

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής Ντίσελντορφ (περιοχής ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου Βερολίνου), με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, για τρία (3) σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019)

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, για ένα (1) σχολικό έτος (2016-2017)

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, για το σχολικό έτος 2016-2017, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για ένα σχολικό έτος (2016-2017)

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, για τρία σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού για ένα σχολικό έτος(2016-2017), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο, με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση του εκπαιδευτικού κ. Τσάμη Κωνσταντίνου (ΑΜ: 602573), κλ. ΠΕ70, της Δ/νσης ΠΕ στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο, με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019), ύστερα από αίτησή του

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού για ένα σχολικό έτος(2016-2017), ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019), ύστερα από αίτησή τους

www.esos.gr

http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis.html