Τα εισοδήματα του 2015 καθορίζουν τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνουμε

Αθήνα.- Με βάση τα εισοδήματα του έτους 2015, δηλαδή αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις και θα βρίσκονται στα εκκαθαριστικά του 2016, θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν από το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και οι αγρότες τις ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στην εφημερίδα Ημερησία, «ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει αναγκαστικά έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδήματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο».

Όπως ορίζει το νέο Ασφαλιστικό, από την 1η Ιανουαρίου του 2017, το σύστημα παρακράτησης των εισφορών για την κύρια σύνταξη, την ασθένεια, την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ, δεν θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος του κάθε μήνα και του έτους της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά, με το εισόδημα προηγούμενων ετών με αναγωγή σε 12μηνη βάση.

Η εκκαθάριση για τις διαφορές που θα προκύπτουν στις παρακρατήσεις και τις προκαταβολές, θα γίνεται στο τέλος κάθε επόμενου έτους.