Εμφύλιος στα ιδιωτικά σχολεία με το νομοσχέδιο Φίλη

Αθήνα.- Εμφύλιος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και στη συνδικαλιστική ηγεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με αφορμή το νομοσχέδιο του Νίκου Φίλη που συζητείται εντός της ημέρας στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει άρθρο που εμποδίζει τις απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμό που κατά τους σχολάρχες ουσιαστικά τους μονιμοποιεί, ενώ κατά τους συνδικαλιστές επαναφέρει τη νομιμότητα, σύμφωνα με Τα Νέα.

Βάσει του νομοσχεδίου, οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου για δύο έτη. Κατά τη λήξη της διετίας ο σχολάρχης μπορεί να την καταγγείλει.

Μετά την πάροδο της διετίας, όμως, η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου και είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού ή υπάρξει κατάργηση σχολείου, τάξεων και τμημάτων ή ο εκπαιδευτικός συμπληρώσει το 70ό έτος ηλικίας.