Τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τα αιμοπετάλια για τις μεταστάσεις

Παρίσι, Γαλλία.- Η μετάσταση των καρκινικών κυττάρων σε σημεία απομακρυσμένα από τον αρχικό όγκο είναι βασική αιτία καρκινικού θανάτου. Γαλλική μελέτη έρχεται αν επιβεβαιώσει τη θεωρία ότι τα αιμοπετάλια βοηθούν στην διάδοση των καρκινικών κυττάρων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε επιστημονική ομάδα του Etablissement Français du Sang-Alsace, με επικεφαλής τον Δρ Πιερ Ενρι Μανγκιν, στο JCI Insight, το μόριο α6β1 ιντεγκρίνη που εκφράζεται στα αιμοπετάλια, συμμετέχει στην μετάσταση του καρκίνου προάγοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων του όγκου και αιμοπεταλίων.

Σε ποντίκια που δεν είχαν την α6β1 ιντεγκρίνη στα αιμοπετάλια τους, παρατηρήθηκε μειωμένη πνευμονική μετάσταση μετά τη διοχεύτευση ογκοκυττάρων στον οργανισμό τους.

Ο Δρ Μανγκιν και οι συνεργάτες του παρατήρησαν επίσης ότι, η πρωτεΐνη των ογκοκυττάρων ADAM9 προσδένει την α6β1 ιντεγκρίνη ώστε να προαχθεί η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η εξαγγείωση των ογκοκυττάρων.

Όταν σε ζωικά μοντέλα καρκίνου του μαστού και μελανώματος μπλοκαρίστηκε η α6β1 ιντεγκρίνη με αντισώματα ανεστάλη και η μετάσταση των καρκινικών όγκων.

Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η διακοπή της αλληλεπίδραση του όγκου με τα αιμοπετάλια μπορεί να εμποδίσει τις καρκινικές μεταστάσεις.

health.in.gr