Στοχασμοί: Στον κόσμο

Σε ένα κόσμο του κακού, το καλό σου για να το διατηρήσεις χρειάζεσαι πολύ δύναμη.
Σε ένα κόσμο του ψεύτικου, το αληθινό σου για να το δείξεις θα περάσεις από δοκιμασίες.
Σε ένα κόσμο της αντιγραφής, το πρωτότυπό σου θα αμφισβητηθεί.
Σε ένα κόσμο της βόλεψης, το να κουνιέσαι πράττοντας, ενοχλεί πολύ.
Σε ένα κόσμο που βουλιάζει, η ηθική σου θα κατακριθεί.
Σε ένα κόσμο που ανταμείβεται, μην περιμένεις να χαρίσεις από την ψυχή σου.
Σε ένα κόσμο που έτσι έχει μάθει, αν δεν είσαι ίδιος, γίνεσαι γραφικός.
Σε ένα κόσμο που κάνει τρομερή φασαρία, η ησυχία σου τους ξεκουφαίνει.
Σε ένα κόσμο που από εσένα θα περιμένει, θα περιμένει όσα και να του δώσεις.
Αυτός ο κόσμος, ακόλουθός σου θα γίνει, προσμένοντας τη συντριβή σου.
Δεν έρχεται κοντά σου για να πάρει, να μάθει, αλλά να σε αλλάξει κατά τα μέτρα του ποθεί.
Τα αλληλούια μπορεί να ακούς, αλλά τις πρόκες που μοιράζονται αργά θα τις δεις.
Ποιο είναι το νόημα λοιπόν;
Στο χαμόγελο που θα ‘χεις πάνω στο σταυρό σου βρίσκεται.