Στη Δικαιοσύνη στέλνει ο Κοτζιάς το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Αθήνα.– Στον έλεγχο της ελληνικής Δικαιοσύνης στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς την υπόθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, ένα από τα επιφανέστερα ελληνικά ερευνητικά κέντρα που υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ, μετά τα ανησυχητικά στοιχεία που έφερε στο φως έρευνα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το πόρισμα του ελέγχου κατέδειξε «πλημμελή και αδιαφανή» διαχείριση του Ινστιτούτου, το οποίο πλέον δίνει «εικόνα αποσάθρωσης», 65 χρόνια μετά την ίδρυσή του, με τη βοήθεια της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής παροικίας της Βενετίας.

Το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι την τελευταία πενταετία το Ινστιτούτο έχει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του με δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις, μισθοδοσία και λοιπά έξοδα, και συνεπώς κρίθηκε απαραίτητη η προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Το πόρισμα
διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και τον Εισαγγελέα Διαφθοράς, οι οποίοι και θα συμπεράνουν εάν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται πως τα προβλήματα στο Ινστιτούτο δεν είναι καινοφανή, με το υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει πως η νέα έρευνα επιβεβαίωσε περιστατικά που είχαν διαπιστωθεί και σε προγενέστερο έλεγχο, πριν έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Ινστιτούτου, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας εκτός ελληνικού εδάφους. Βασικό αντικείμενό του είναι η μελέτη της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής ιστορίας, με έμφαση στις ελληνικές περιοχές που βρέθηκαν υπό τον έλεγχο ιταλικών κρατών και κρατιδίων.

Διαθέτει εκτενές αρχείο χειρογράφων, πλούσια βιβλιοθήκη και μουσείο εικόνων, ενώ χορηγεί και υποτροφίες για έρευνα.