Το ΥΠΟΙΚ «ψαλιδίζει» τα αναδρομικά των δικαστικών -Καμία απαλλαγή στην έκτακτη εισφορά

Αθήνα.- «Ψαλιδίζει» το υπουργείο Οικονομικών τα αναδρομικά που προέκυψαν για τους δικαστικούς, μετά από τις αποφάσεις του Μισθοδικείου που όρισε ότι πρέπει να αφαιρείται το 25% του εισοδήματός τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους βουλευτές.

Εναν μήνα μετά την αρχική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, που καλούσε τις εφορίες να επανεκκαθαρίσουν τα εισοδήματα των τριών προηγούμενων ετών, αφαιρώντας το 25% και από τους μισθούς και από τις συντάξεις των δικαστικών, νέα εγκύκλιος αλλάζει τα δεδομένα. Κατ’ αρχάς η… αυτόματη επανεκκαθάριση… πάει περίπατο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και μάλιστα όχι από την καρέκλα του σπιτιού τους μέσω Ίντερνετ, αλλά πηγαίνοντας στις κατά τόπους ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλουν χειρογράφως τη σχετική δήλωση.

Ανατροπή επέρχεται και στην ουσία, καθώς τα αναδρομικά «ψαλιδίζονται». Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος, επικαλούμενη τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος, όπως ισχύουν, ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%. Συνεπώς, το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης (25%) δηλώνεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Τι σημαίνει πρακτικά όλο αυτό; Οτι οι δικαστικοί γλιτώνουν φόρο εισοδήματος, αλλά όχι την έκτακτη εισφορά.

Σημειωτέον ότι αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να υποβληθούν στις ΔΟΥ χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ συν τοις άλλοις κατά την υποβολή των δηλώσεων οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.