ΑΝΑΛΥΣΗ: Γιατί πρέπει να καταργηθεί ο Νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εάν η Κυβέρνηση θέλει να απεμπλακεί από την υπόθεση της συγκρότησης του νέου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) μία μόνο λύση υπάρχει: Να παραδεχθεί την ήττα της και να συμμορφωθεί πλήρως και δίχως «τεχνάσματα» στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Αυτό, κατά την άποψή μας χωρίς να είμαστε συνταγματολόγοι, σημαίνει ότι:

  1. Πρέπει να καταργήσει στο σύνολό του το Νόμο 4339/2015.
  2. Πρέπει να μεταβιβάσει όλες τις αρμοδιότητες για την αδειοδότηση των Καναλιών στο ΕΣΡ.
  3. Πρέπει να προσέλθει η κυβέρνηση με σαφή συναινετική διάθεση, προκειμένου να βρεθεί λύση με τη συγκρότηση του ΕΣΡ.

Τα όσα, ωστόσο, σχεδιάζει ο Υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις της ΝΔ, όπως νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία, δεν συνιστούν «συναινετική διάθεση», αλλά απόπειρα να σώσει τα προσχήματα για λογαριασμό της κυβέρνησης. Τούτο διότι είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού η «ντρίμπλα» που προσπαθεί να πετύχει, ώστε να μπορεί παρά την απόφαση του ΣτΕ,  να ελέγχει και να κατευθύνει το ΕΣΡ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Να το εξηγήσουμε, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε: Η νέα νομοτεχνική βελτίωση που προωθεί ο κ. Παππάς –σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες- προβλέπει πως σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ. Επίσης, θα προβλέπεται πως στην ίδια περίπτωση το ΕΣΡ θα πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη και για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών που θα δοθούν.

Έστω και εάν μια τέτοια «βελτίωση» θα αναστέλλει την ισχύ του άρθρου 2Α που προέβλεπε ότι οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ μεταβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τον υπουργό Επικρατείας, τη διάταξη δηλαδή που το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματική, δεν συνιστά «συμμόρφωση» με την απόφαση του ΣτΕ το οποίο θέλει πλήρη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο ΕΣΡ και όχι μερική μόνον. Το ΕΣΡ, δεν εκφέρει «σύμφωνη γνώμη», σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες ούτε «έχει σύμφωνη γνώμη και για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών που θα δοθούν». Αλλά «Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις…».

Είναι γι αυτό που η Νέα Δημοκρατία, ζητά με επιμονή να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4339/2015 (γνωστού και ως νόμου Παππά) και όχι απλώς να ανασταλεί το επίδικο άρθρο του νόμου.

Το δε επιχείρημα ότι με την κήρυξη ως αντισυνταγματικού του άρθρου 2Α, ο νόμος αυτομάτως καταργείται στο σύνολό του, και, άρα, δεν χρειάζεται να καταργηθεί από την κυβέρνηση, δεν ευσταθεί, καθώς το Σύνταγμα ορίζει (άρθρο 100 παρ. 4) πως:  «Διάταξη νόμου, που κηρύσσεται αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη δημοσίευση της σχετικής  απόφασης, ή από το χρόνο που ορίζεται με την απόφαση». Η Διάταξη καθίσταται αυτόχρημα ανίσχυρη, όχι όλος ο Νόμος.

Ωστόσο,  από τη στιγμή που το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ στον Υπουργό, ο νόμος που συνέταξε ο υπουργός πρέπει να καταργηθεί, αφού με αυτόν ουσιαστικά καταργεί το ΕΣΡ και ο ίδιος «χορηγεί άδειες επίγειων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών», κάτι που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ.

Τέλος, η πολυδιαφημισμένη «γενναιότητα» της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ είναι επίπλαστη καθώς το Σύνταγμα ορίζει (άρθρο 95 παρ.5) ότι: «Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει  τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης». Επομένως, περιθώριο μη συμμορφώσεως με την απόφαση του ΣτΕ δεν τίθεται.